נושאים למבחן שכבתי

מבחן 3 - מחצית א

כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:

ח' מצוינות:
משוואות כולל שברים, כולל משוואות מיוחדות
- אי-שוויונות
- פונקציה קווית 
- יחס, חלוקה לפי יחס נתון
- אוריינות מתמטית
גאומטריה:
  - זוויות צמודות, זוויות קודקודיות
  - זוויות בין ישרים מקבילים (זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות)
  - סכום זוויות במשולש
  - קטעים מיוחדים במשולש
  - משולשים חופפים
  - זווית חיצונית למשולש
  - משולש שווה-שוקיים
  - משולש שווה-צלעות
  - דמיון משולשים

 ח' רגילה:
משוואות כולל שברים, כולל משוואות מיוחדות
- אי-שוויונות
- פונקציה קווית 
- יחס
- אוריינות מתמטית
גאומטריה:
  - זוויות צמודות, זוויות קודקודיות
  - זוויות בין ישרים מקבילים (זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות)
  - סכום זוויות במשולש
  - משולשים חופפים
  - קטעים מיוחדים במשולש (גובה, תיכון, חוצה זווית)

ח' מיצוי:
משוואות עם שברים
- משוואות מיוחדות
- יחס, פרופורציה
- פתרון שאלות מילוליות בעזרת משוואות
- פונקציה קווית: זיהוי פונקציה לפי שיפוע ונקודת חיתוך עם ציר y, חיתוך עם הצירים, ישרים מקבילים
- אוריינות מתמטית
גאומטריה:
 - זוויות צמודות, זוויות קודקודיות
  - זוויות בין ישרים מקבילים (זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות)
  - סכום זוויות במשולש
  - סכום זוויות במרובע
  - משולש שווה-שוקיים
  - חפיפת משולשים