נושאים למבחן מעבר

מבחן מעבר

כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:

אלגברה:
פתרון משוואות בנעלם אחד כולל: קו שבר, משוואות מיוחדות, אי שוויונות (כולל תיאור גרפי) ושאלות מילוליות
- פתרון מערכת משוואות בשני נעלמים ושאלות מילוליות
אחוזים
- יחס, קנה-מידה ופרופורציה
- משפט פיתגורס
פונקציות:
    1.  הצגות שונות:
        א. אלגברית f(x)=mx+b       או    y=mx+b
        ב. הצגה גרפית – טבלת ערכים ושרטוט גרף
    2.     משמעות השיפוע m בהצגות השונות: טבלת ערכים , הצגה אלגברית (המקדם של X), הצגה גרפית (גובה ה"מדרגה")
    3.     נקודות בפונקציה הקווית:
        א. השלמת שיעורי נקודה בעזרת הייצוג האלגברי
        ב. האם נקודה שייכת / לא שייכת לפונקציה
    4.     מציאת נקודות החיתוך של הפונקציה הקווית עם הצירים
    5.     כתיבה מפורשת של הפונקציה הקווית
    6.     מציאת השיפוע בעזרת נוסחה
    7.     מציאת משוואת הישר
    8.     תחום חיוביות ושליליות של פונקציה
גאומטריה:
    1.  סוגי זוויות:
        -        קודקודיות, צמודות
        -        זוויות בין ישרים מקבילים
    2. סכום זוויות במשולש ובמרובע
    3. זווית חיצונית למשולש
    4. משולש שווה שוקיים ושווה צלעות
    5. חפיפת משולשים כולל הוכחה פורמלית
    6. דמיון משולשים