נושאים למבחן מעבר

מבחן מעבר

קבוצת מצוינות וקבוצה רגילה
- מערכת צירים
- פונקציה קווית
- משוואות (כולל משוואות עם משתנה במכנה)
- אי-שוויונות
- שאלות מילוליות (כל הסוגים)
- יחס, פרופורציה, קנה מידה
- חוק הפילוג המורחב
- אחוזים
- סטטיסטיקה והסתברות
- גאומטריה:
  - סכום זוויות במשולש
  - זוויות צמודות, זוויות קודקודיות
  - זוויות בין ישרים מקבילים (זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות)
  - זווית חיצונית למשולש
  - חפיפת משולשים
  - תיכון במשולש
  - משולש שווה-שוקיים
  - דמיון משולשים
  - משפט פיתגורס


קבוצת מיצוי
- משוואות (כולל משוואות עם משתנה במכנה)
- שאלות מילוליות
- יחס, פרופורציה
- קנה מידה
- פונקציה קווית
- אחוזים
- קריאת גרפים
- מערכת צירים
- אוריינות
גאומטריה:
  - סכום זוויות במשולש ובמרובע
  - זוויות צמודות, זוויות קודקודיות
  - זוויות בין ישרים מקבילים (זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות)
  - חפיפת משולשים
  - משולש שווה-שוקיים
  - משולש שווה-צלעות
  - קטעים מיוחדים במשולש
  - זווית חיצונית למשולש