נושאים למבחן שכבתי

מבחן 1 - מחצית ב

קבוצת מצוינות
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
- חלק א של ספר הלימוד
  - כל הנושאים
חלק ב של ספר הלימוד
  - משוואות (כולל משוואות עם משתנה במכנה ומשוואות מיוחדות)
  - אי-שוויונות
  - חוק הפילוג המורחב ויישומים שלו (משוואות, שאלות מילוליות)
  - שאלות מילוליות (כל הסוגים, כולל שאלות תנועה)


קבוצה רגילה
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:
חלק א של ספר הלימוד
  - כל הנושאים
חלק ב של ספר הלימוד
  - משוואות (כולל משוואות מיוחדות)
  - אי-שוויונות  
  - חוק הפילוג המורחב


קבוצת מיצוי
כל החומר שנלמד עד תאריך המבחן כולל הנושאים הבאים:

אלגברה:
פתרון משוואות כולל: קו שבר, משוואות מיוחדות, אי שוויונות (כולל תיאור גרפי) ושאלות מילוליות
אחוזים
- יחס, קנה-מידה ופרופורציה
פונקציות:
    1.  הצגות שונות:
        א. אלגברית f(x)=mx+b
        ב. הצגה גרפית – טבלת ערכים ושרטוט גרף
    2.     משמעות השיפוע m בהצגות השונות: טבלת ערכים , הצגה אלגברית (המקדם של X), הצגה גרפית (גובה ה"מדרגה")
    3.     נקודות בפונקציה הקווית:
        א. השלמת שיעורי נקודה בעזרת הייצוג האלגברי
        ב. האם נקודה שייכת / לא שייכת לפונקציה
    4.     מציאת נקודות החיתוך של הפונקציה הקווית עם הצירים
    5.     כתיבה מפורשת של הפונקציה הקווית
    6.     מציאת השיפוע בעזרת נוסחה
    7.     מציאת משוואת הישר
    8.     תחום חיוביות ושליליות של פונקציה
גאומטריה:
    1.     סוגי זוויות:
        -        קודקודיות
        -        זוויות בין ישרים מקבילים
        -        סכום זוויות במשולש
        -        זווית חיצונית למשולש
    2.     משולש שווה שוקיים ושווה צלעות
    3.     חפיפת משולשים כולל הוכחה פורמלית