מתמטיקה

 

על המתמטיקה:
"הפילוסופיה - הרי היא כתובה בספר הגדול הפרוש מאז ומעולם לנגד עיננו
כוונתי ליקום- 
אך איננו יכולים להבין אם איננו לומדים את השפה ותופסים את הסמלים שבהם היא כתובה. שפה זו היא מתמטיקה".
                                                                                                                 גלילאו גליליי

"המתמטיקה היא האלפבית שבו כתב אלוהים את העולם".

                                                                                                                 רוברט בויל