หน้าแรก เว็บไซด์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ข่าวประกาศ

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษาที่ 1/2555 ผ่านไปแล้วสำหรับ 1 สัปดาห์แรกของการเรียนในโรงเรียนสาธิต มมส.ฝ่ายมัธยม แห่งนี้ หวังว่านักเรียนคงปรับตัวกับการบ้านที่เพิ่มมากขึ้นได้แล้วนะ ฝากไปถึงนักเรียนทุกคนเทอมนี้ก็ขอให้ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะนักเรียน ม.1 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ และประสบความสำเร็จในการเรียนในปีการศึกษานี้ตลอดไป

อาจารย์กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
update 26/05/55

- สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง การประยุกต์ภาคตัดกรวย จากโปรแกรมจีเอสพี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย  สิทธิศร Update 8/02/12


- สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม จากโปรแกรมจีเอสพี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย  สิทธิศร Update 31/01/12


- สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก จากโปรแกรมจีเอสพี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย  สิทธิศร รายละเอียด คลิ๊ก Update 23/01/12


- กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ไปถวายน้ำปานะแก่พระและสามเณรที่บวชในโครงการการบรรพชาและอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “สาธิตรวมใจบวช เทิดไท้องค์ราชันย์”ที่วัดสว่างวารี วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554          * ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ คืออะไร ? Click
         * หัวใจของคณิตศาสตร์
คืออะไร ? Click


คำแนะนำในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดีๆ Click


แบบฟอร์มโครงงานคณิตศาสตร์ บทที่ 1 - 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6
Update 14/01/12

Down Load แบบฟอร์มสำหรับคีย์ข้อมูล

- แนะนำเว็บไซต์อาจารย์ธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว คลิ๊ก 

ภาพขนาดย่อ
แนะนำเว็บไซต์ใหม่ของ อ.ทัศนีย์ มณีศรี
http://math2.wlearning.info/

update 03-02-10

สำหรับเว็บใหม่ของกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ยังมี ความรู้และความสนุกเหมือนเดิม ในลิงค์ของ
และ

หน้าเว็บย่อย (23): ดูทั้งหมด
ċ
GSP_DMSU.rar
(5306k)
tanikpon chuakaew,
23 มิ.ย. 2552 01:20
Comments