Forum dyskusyjne - tu się
wzajemnie wspieramy
http://forum.gazeta.pl/forum/f,24231,Dystrofia_Duchenne_a.html


Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy
http://www.parentproject.org.pl/


Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

http://www.miesnie.szczecin.pl