Darowiznę na pokrycie koszów rehabilitacji Mateuszka można przekazać na konto bankowe fundacji.

Funadacja "Parent Project Muscular Dystrophy"
ul. Borówkowa 6
80-177 Gdańsk
Numer konta: 92 2130 0004 2001 0483 1491 0001
z dopiskiem: "Na leczenie Mateusza Para"