TAULES i GRÀFICS (I)


 gràfic de barres
 
 gràfic de sectors
 
gràfic linial
o de punts
 
gràfic doble
 
 climograma
 
 histograma
(intèrvals)

Comments