Documentació

INTRODUCCIÓ

Aquesta documentació ha esta elaborada amb l'objectiu de proporcionar una base d'informació sòlida per iniciar-nos amb els robots de LEGO, utilitzant el software Mindstorms NXT versió educativa com a mètode de programació. Deixant-la a l'abast de l'ús públic, pretenem que la informació sigui utilitzada per difondre aquest coneixement i animar al màxim nombre d'interessats possibles a construir i programar amb aquesta guia.

Tots aquests apunts s'han anat elaborant durant el transcurs d'un curset de robòtica d'estiu destinat a un públic jove interessat a endinsar-se dins l'apassionant món de la robòtica. Esperem que sigui del vostre agrat.

 

1. PER QUÈ LA ROBÒTICA DE LEGO?

Els punts més rellevants per animar a molts joves a treballar amb aquesta tecnologia són:

- L'accessibilitat de la tecnologia LEGO, malgrat no tenir coneixements sobre robòtica.

- La facilitat d’ús i de programació que ofereix el software “Mindstorms NXT”, és a dir, la facilitat amb què es pot manipular el programa si tenim en compte la complexitat d’accions que podem arribar a desenvolupar.

- No cal disposar de coneixements previs sobre un llenguatge específic de programació: per tant, no cal ser un enginyer electrònic o conèixer a fons el tema de lògica per poder programar el robot.

- La variabilitat de l’estructura de LEGO, que permet mitjançant l’acoblament i desacoblament de peces, muntar molt ràpidament un robot adaptat a una determinada necessitat d’acció. A més, tots els sensors i dispositius anàlegs que s’afegeixen, poden ser fixats i connectats al mateix controlador, sense haver de modificar absolutament res.

- Tots els complements de la tecnologia Mindstorms poden ser utilitzats en altres sistemes més complexos. Per tant, l’estudi dels diferents sensors, dels motors i del controlador, ens serviran com una simple però eficaç introducció a la robòtica de més nivell en el futur.

- L’experiència de milers de nois arreu del planeta que han tingut la possibilitat de treballar i alhora jugar aprenent amb aquesta tecnologia.

- La possibilitat de competir amb aquest robot, construït i estudiat per nosaltres mateixos en una competició d'àmbit internacional com és la First Lego League, que presenta diferents reptes anualment.

Els objectius d’aquesta guia són els següents:

1) Comprendre la funció d’un control programable.

2) Reconèixer un sistema de control.

3) Analitzar i estudiar els diferents components del robot de Lego.

4) Aprendre a programar el robot en les diferents possibilitats que ofereix el programa Mindstorms NXT.

5) Trobar aplicacions pràctiques útils en la vida cuotidiana.

6) Animar a formar equips per participar al Robolot’09 i a la First Lego League.