CONVIVENCIA

Poñemos aquí varios documentos en diferentes formatos todos eles relacionados coa lei de convivencia (LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa) DOG Núm. 136 Venres, 15 de xullo de 2011
Son meramente indicativos e suxeitos a calquera cambio que se queira facer
  1. LEI DE CONVIVENCIA orixinal en formato PDF
  2. LEI DE CONVIVENCIA resumida en esquemas en formato WORD por se queredes facer algún cambio
  3. LEI DE CONVIVENCIA resumida en esquemas en formato PDF
  4. PROCEDEMENTO en formato WORD  Pasos a seguir que deberán estar consensuados no Claustro e recollidos no RRI
  5. PROCEDEMENTO en formato PDF
  6. parte de faltas leves en formato PDF
  7. parte de faltas graves en formato PDF
  8. parte de faltas leves e graves en formato EXCELL para poder facer modificacións (Ten unha folla para cada unha)

Resumen da lei de convivencia
Ċ
Ies FELIX MURIEL,
4 feb. 2012 6:33
ĉ
Ies FELIX MURIEL,
4 feb. 2012 6:59
Ċ
Ies FELIX MURIEL,
4 feb. 2012 7:00
Ċ
Ies FELIX MURIEL,
14 feb. 2012 0:01
Ċ
Ies FELIX MURIEL,
4 feb. 2012 7:00
Ċ
Ies FELIX MURIEL,
4 feb. 2012 7:00
Ĉ
Ies FELIX MURIEL,
4 feb. 2012 7:01
Comments