Materiens uppbyggnad

Materia byggs upp av atomer, som i sin tur består av en atomkärna och elektroner. Kärnan är uppbyggd av protoner och neutroner (som i sin tur består av kvarkar).

Protonen är positivt laddad och betecknas p++.

Elektronen är negativt laddad och betecknas e-.


Neutronen är neutral (har ingen laddning) och betecknas n.


Comments