Massa, volym och densitet

Massa är ett föremåls materiainnehåll. Ett annat ord för massa är vikt. Man mäter massa i kilogram.
 

Volym är ett mått på en tredimensionell kropps innehåll, alltså hur mycket någonting innehåller.


Densitet
Ett ämnes täthet (hur kompakt det är), det vill säga massa per volym. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volym. 
 
Densiteten räknas alltså ut genom att dividera massa med volym.

Tecknet för densitet är den grekiska bokstaven rå (se nedan)

\rho = \frac {m} {V}.Comments