VAJAVAJE IN ZAHTEVNOST 1. DO 4. RAZRED

VAJE 1
VAJE (PDF) (PPSX)  
REŠITVE (PDF) (PPSX)
VAJE Z BELIM OZADJEM (PDF) *
REŠITVE Z BELIM OZADJEM (PDF) *

VAJE 2
VAJE (PDF) (PPSX)  
REŠITVE (PDF) (PPSX)
VAJE Z BELIM OZADJEM (PDF) *
REŠITVE Z BELIM OZADJEM (PDF) *

VAJE 3
VAJE (PDF) (PPSX)  
VAJE Z BELIM OZADJEM (PDF) *

* PRIMERNO ZA TISK

VAJE IN ZAHTEVNOST 1. DO 7. RAZREDVAJE IN ZAHTEVNOST 5. DO 7. RAZRED