TEKMOVANJE IZ PROSTORSKE PREDSTAVLJIVOSTI


ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
ZA DIJAKE OD 1. DO 4. LETNIKA SREDNJE ŠOLEDATUMI TEKMOVANJA 2018-19:
ŠOLSKO: PETEK, 9. 11. 2018
DRŽAVNO: SOBOTA, 24. 11. 2018ŠOLSKO LETO 2018-19