7.Referents numèrics

A l'igual que en l'aprenentatge lectoescritor els alumnes han de disposar d'una sèrie de referents amb els que poder tenir un punt de seguretat, un lloc on trobar la informació numèrica que els fa falta i que encara no han memoritzat. Açò ho podem aconseguir mitjançant l'ús de materials als que poden accedir els alumnes de manera planificada o lliurement segons la programació de l'aula. Amb aquest material poden treballar gran quantitat de continguts matemàtics.

La corda dels números, les tires i les graelles de números: A la classe hi ha una corda amb targetes dels primers números penjades. Al mateix temps els xiquets i xiquetes tenen a la seua disposició diferents tires i graelles de números. Amb aquest material intenten afiançar la cadena numèrica (comptar d'un en un, de dos en dos, de tres en tres, comptar cap endavant i cap endarrere, l'anterior i el posterior, comparació de números, la família del 10, la família del 20, ...), de manera que sempre el tenen al seu abast per a consultar-lo quan els fa falta, i així els ajuda a interioritzar i memoritzar les relacions matemàtiques entre els números.

Cartells de nombres: Qualsevol organització de la classe pot aprofitar-se per a penjar referents. Un cas especial de cartell és el de la graella de nombres, ja que cada filera de la graella és una desena diferent, ajudant a l'alumne a la comprensió del sistema de numeració decimal.

Per a fer-nos els nostres pòsters i cartells personalitzats de numeració podem trobar molts recursos en http://www.sparklebox.co.uk/md/numbers/
Ċ
pacosito matux,
31 d’oct. 2009, 4:07
Ċ
pacosito matux,
31 d’oct. 2009, 3:59
Ċ
pacosito matux,
31 d’oct. 2009, 4:20
Ċ
pacosito matux,
31 d’oct. 2009, 4:20
Ċ
pacosito matux,
31 d’oct. 2009, 4:06
Ċ
pacosito matux,
31 d’oct. 2009, 4:15
Ċ
pacosito matux,
31 d’oct. 2009, 4:06
Ċ
pacosito matux,
31 d’oct. 2009, 4:06
Ċ
pacosito matux,
31 d’oct. 2009, 4:15
Comments