MATEMATİK SEMBOLLERİ

Matematiksel Semboller ve İşaretler
+
Artı
{}
Küme işareti
-
Eksi
( )
Parantez
´
Çarpı
%
Yüzde
¸
Bölü
Æ
Boş küme
=
Eşit
Ç
Kesişim
¹
Eşit değil
È
Birleşim
º
Denktir
É
Kapsar
<
Küçüktür
Ì
Altküme
>
Büyüktür
Î
Elemanıdır
p
Pi sayısı
Ï
Elemanı değildir
Matematiksel Semboller ve İşaretler
]AB
AB Yarı Doğrusu
A'
A Kümesinin tümleyeni
E
Evrensel küme
s(A)
A Kümesinin eleman sayısı
~
Benzerdir
»
Benzerdir
@
Eştir
|x|
X’in mutlak değeri
//
Paraleldir
^
Diktir
AB
AB doğrusu
[AB]
AB doğru parçası
[AB
AB ışını
!
Faktöriyel
£
Küçük eşittir
³
Büyük eşittir
Sonsuz
7 bölü 8
( 8’de7 )
h
Yükseklik
Karekök
MATEMATİKSEL KISALTMALAR
EBOB
en büyük ortak bölen
EKOK
en küçük ortak kat
m
metre
m2
metrekare
m3
metreküp
br2
birimkare
a
ar
daa
dekar
ha
hektar
L
litre
km
kilometre
cm
santimetre
mm
milimetre
mL
mililitre
kg
kilogram
g
gram
mg
miligram
t
ton
h
yükseklik
R
çap
r
yarıçap
V
hacim
A
alan
S
sayma sayıları
N
doğal sayılar
Z
tam sayılar
Z+
pozitif tam sayılar
Z-
negatif tam sayılar
Q
rasyonel sayılar
İ
irrasyonel sayılar
R
reel (gerçek) sayılar


Matematik Dersinde Kullanılan Araç ve Gereçler

İLETKİGÖNYEPERGELAÇIÖLÇER

Comments