FİZİK SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Soru 1:GüvenderYayınları ÖSS Fizik I Konu Anlatımlı Sayfa 97 Soru 18 Baskı: Eylül 2005

oss-s2sekil.gifDebileri eşit olan özdeş X ve Y musluklarından boş bir silindirik kaba (O - t) zaman aralığında birbirine karışmayan X ve Y sıvıları beraber akarken, (t - 3t) zaman aralığında yalnız Y sıvısı akıyor. Kabın tabanındaki sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiği ise şekildeki gibi oluyor.
X sıvısının öz kütlesi dX, Y ninki dy olduğuna göre dx / dy oranı kaçtır?

A) 1/ 5    B) 1/ 4    C)  1/ 3   D) 1/ 2   E) 2/ 3 

Çözüm:

2oss-c2.gif


s1sekil.JPGSoru 2: GüvenderYayınları ÖSS Fizik I Konu Anlatımlı Sayfa 97 Soru 13 Baskı: Eylül 2005

Bir U borusunda, birbirine karışmayan X ve Y sıvıları şekildeki gibi dengededir.
M musluğu açılıp sistem tekrar dengeye geldiginde X sıvısının açık yuzeyi (K seviyesi) ne kadar asağı iner?

a) h/4   b) h/3    c) h/2   d) 2h/3   e) 3h/4

Çözüm:

1oss-c1.gifSoru 3:GüvenderYayınları ÖSS Fizik I Konu Anlatımlı Sayfa 132 Soru 14 Baskı: Eylül 2005

1oss-s3.gif

Çözüm:

3oss-c3.gif


Soru 4:GüvenderYayınları ÖSS Fizik I Konu Anlatımlı Sayfa 217 Soru 9 Baskı: Eylül 2005

1oss-s4.gif

Çözüm:


4oss-c4.gifSoru 1: FEM  Yayınları ÖSS Fizik Soru Bankası Sayfa 46 Soru 6 Baskı: -

s3.jpg
K ucundan menteşeli P ağırlıklı türdeş üçgen levha,sürtünmesi önemsiz makaradan geçen iple şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T kaç P dir?
A) 1/3 B) 1/4 C)1/5 D)1/6 E)1/7

 c33.jpgSoru 2: Pi Analitik Yayınları ÖSS Fizik Konu Anlatımlı Sayfa 378 Soru 8 Baskı: Şubat 2007

s1.jpg

m 1 kütleli cisim ile kurulmuş basit sarkaç 4h yüksekliğinden serbest bırakılıyor ve durgun halde bulunan m2 kütleli cisme çarpıp yapışıyor.
Yapışık eisim en fazla h/4 kadar yükseldiğine göre, m1/m2 oranı kaÇtır? (Sürtünmeler önemsizdir.)
A) 1 B) 1/2 C)1/3 D)1/4 E)1/5

 c11.jpgSoru 3: Pi Analitik Yayınları ÖSS Fizik Konu Anlatımlı Sayfa 423 Soru 4 Baskı: Şubat 2007

s2.jpg
Şekildeki -q yüklü cisim sabit iken K noktasında bulunan +q yüklü bir cismi sonsuza götürmek için yapılması gereken iş 40 joule dür.
Aynı cismi K noktasından L noktasına götürmek için yapılması gereken iş kaç joule dür? (Sürtünmeler önemsizdir.)
A) 10 B) 15 c) 20 D) 25 E) 30

 c22.jpgSoru 4: FEM  Yayınları ÖSS Fizik Soru Bankası Sayfa 76 Soru 4 Baskı: -

s4.jpg
Makaralarla kurulu şekildeki sistemde, çubuk üzerindeki bir çocuk ipin ucundan tutarak sistemi dengelemiştir.
Buna göre, çubuğun yatay olarak h kadar yükselmesi için, çocuk kaç h ip çekmelidir?
A) h B)2h C)3h D)4h E) 5h


c44.jpg1-Pi Soru Bankası Sayfa 34 Soru 12

öss sss renkli soru
Ağırlığı 2G olan türdeş eşkenar üçgen levha ve ağırlığı G/2 olan çubuk şekildeki gibi dengededir. Çubuğun ağırlık merkezi nerededir?
(O ve N dönme noktalandır. Üçgen levha P noktasından çubuğa değmektedir. Noktalar eşit aralıklıdır.)

A) K – L arası B) L C) M
D)M - O arası E) L - M arası

oss-sss-ekim2007_1.jpg2-Pi Soru Bankası Sayfa 110 Soru 11

Doğrusal bir yolda, durgun halden harekete geçen bir cismin konum - zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu cismin x1 ve
x2 konumları arasındaki ortalama hızı 9 m/s dir.
oss-sss-ekim2007-2.jpg
Buna göre, cismin x, konumundaki anlık hızı kaç m/s dir?
A) 3 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

oss-sss-ekim2007_2.jpg-Pi Soru Bankası Sayfa 124 Soru 12
oss-sss-ekim2007-3.jpg

Durmakta olan m1, m2 kütleli cisimlerden m1 ile m2 arasındaki sürtünme katsayısı 0,8 ve m2 ile yer arasındaki sürtünme katsayısı 0,2 dir.
Cisimlerin beraber hareket edebilmesi için F kuvveti en fazla kaç N olmalıdır? (g = 10 m/s 2 )
A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 12

oss-sss-ekim2007_3.jpg4-Pi Soru Bankası Sayfa 142 Soru 9
oss-sss-ekim2007-4.jpg
K den v hızıyla şekildeki gibi KP doğrultusunda atılan cisim N noktasına çarpıyor.
PN arası 20 metre olduğuna göre, cisim K dan N ye kaç saniyede gelmiştir?
(g = 10 m/s2 )

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

oss-sss-ekim2007_4.jpgGüvender Yayınları ÖSS Fizik 1 Konu anlatımlı adlı kitapdan-Baskı Tarihi: Eylül 2005

 

Soru 1: Sayfa 425 Soru5

425-5s.gif

425-5.gifSoru 2: 426-10

426-10s.gif

426-10.gifSoru 3: 550-11

550-11s.gif

550-11.gifSoru 4: 554-18

554-18s.gif


554-18.gif
Soru1:Ortaöğretim 10.Sınıf Fizik Ders Kitabı Zambak Yayınları Basım Yılı:Ağustos 2006 Sayfa 102 Soru :23

soru1.jpg

s22.jpgSoru2:Ortaöğretim 10.Sınıf Fizik Ders Kitabı Zambak Yayınları Basım Yılı:Ağustos 2006 Sayfa 105 Soru :18

soru2.jpg

A )0,1      B)0,2      C)0,3      D)0,4       E)0,5

s1.jpgSoru3:Ortaöğretim 10.Sınıf Fizik Ders Kitabı Zambak Yayınları Basım Yılı:Ağustos 2006 Sayfa 79 Soru :19

soru3.jpg


s3.jpg
1-

aralikoss1.png

aralisoss11.jpg2-

aralikoss2.png

aralisoss21.jpg3-

aralikoss3.png


aralisoss31.jpg

Soru1: Anonim

O merkezli r yarıçaplı çember düzleminde verilen K, L ve M vektörleri için K+L-M işleminin büyüklüğü kaç r dir.( Cos30 = ?3 / 2   Sin 30 = 1/2 )

Oss-sss-eylul1

 Çözüm : K+ L uç uca ekleyerek şekildeki gibi bulunur. | K + L | = 2r elde edilir.

 Oss-sss-eylul2         Oss-sss-eylul3

+ M vektörünün yönü değiştirilirse –M elde edilir. K+ L – M uç uca eklersek . Şekildeki gibi bir dik üçgen elde ederiz.

Dik üçgenden yararlanarak

R= Sin30. | K+ L | = 1/2. (2r) = r elde edilir.

Not: ABC arasındaki açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Gördüğü açı 180º olduğundan

 ABC = 90 º dir.Soru2:Asal eksenleri çakışık olan ayna düzeneğine gelen I ışını , aynı yolu izleyerek kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre aynaların odak uzaklıklarının oranı f1/f2 kaçtır.

 Oss-sss-eyluls2 

Çözüm:

Oss-sss-eyluls22I. aynaya gelen ışının gelme açısı, yansıyan ışının yansıma açısına eşit olduğuna göre AB doğrusu  I. aynanın merkezinden yardımcı eksendir. Buna göre B noktası I. aynanın merkezidir.

|DC|=|CM| =f1 ise  |DM| = 2f1 olur.

II. aynaya gelen ışın kendi üzerinden geri döndüğüne göre merkezden geliyordur. O zaman C noktası II. Aynanın merkezi olur.Oss-sss-eyluls23
soru1:Zambak Lise Fizik 2 Soru Bankası Baskı tarihi : Kasım 2004 Konu : Elektrik akımı Karma test 2 Sayfa:216 Soru :5

Ossocak1

Ossocak2


 

Soru 2: Fem M1 Testleri

Şekil-I deki gibi düşey düzlemde bulunan yüksüz paralel levhalar arasına K noktasından bırakılan m kütleli Q yüklü parçacığın L noktasında hızı ? oluyor. Şekil-II ‘deki gibi levhalara V gerilimi uygulandığında L noktasında parçacığın hızı ? /2 olduğuna göre;

levhalar arasındaki V geriliminin ifadesini bulunuz.

Ossocak3

Ossocak4

Ossocak5
Güvender ÖSS Fizik Basınç Sayfa : 166 Test 2 Soru: 5 Baskı Tarihi: Kasım 2002

K cisminin ağırlığı 10 N ve taban alanı 5  cm2 dir. Düzenek dengede

olduğuna göre;

 K cisminin yatay masa üzerinde oluşturduğu basınç kaç N/ cm2 dir?

Ossocak6

A)1/2   B)1     C)2     D)3     E)10

Ossocak7

Ossocak8

Ossocak9

 Soru1: Güvender ÖSS Fizik Elektirik Akımı Baskı Yılı : Kasım 2002-Test 4 Soru 6: Sayfa 468

Şekildeki devrede verilenlere göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? Ossssskasım1

 A)4      B)6     C)8     D)12   E)16

Çözüm:

 

Ossssskasım1 (7)Ossssskasım1 (6)Soru2: Zambak Fizik 2 Soru bankası Baskı Yılı: 2003 Sayfa  272  Soru 1 Aydınlanma ve fotometreler KKT2

Yarıçapları 2r ve r olan içi boş K ve L kürelerinin merkezlerinde ışık kaynakları bulunmaktadır.

Kürelerin yüzeylerindeki aydınlanmalar eşit olduğuna göre yüzeylerdeki toplma ışık akılarının Ossssskasım1 (5) oranı kaçtır.

A ) 1/9             B) 1/2              C)1                  D) 4                 E) 8

Çözüm:

Yüzeylerdeki aydınlanma şiddetleri eşit olduğundan

Ossssskasım1 (4)Buradan akılar oranı çekilip yüzey alan değerleri yerlerine yazılırsa

Ossssskasım1 (3) bulunur.Soru 3: Anonim

6 ve 3 kg lık cisimler şekilde görüldüğü gibi asılmışlardır.

 

Ossssskasım1 (2)

Buna göre yayda biriken enerji kaç joule`dür.

A)2                 B)4                 C)6                 D)8                 E)10           

Çözüm:

Yayda biriken enerji = ?

Soruyu bu düzeneği bir sistem olarak düşünerek çözüyoruz.

 60 N – 30 N = 9.a  

a = 30/3 = 10 m/s2 

Sağdaki cisme etkiyen kuvvetleri yazacak olursak

T-30 = 3.a

T-30 = 3. (10 )

T = 60 N

Yaya etkiyen kuvvet ipteki gerilme kadar olur, bu yüzden

T = F = k.x

70 = 100.x  buradan x = 7/10 m dir.

Yayda depolanan enerji E = kx2 / 2 =100.(7/10) 2 /2 = 49/2 joule.Soru4: Körfez yayınları moment denge

 

Ossssskasım1 (1)

P ağırlığındaki küre eğik düzlem üzerinde şekildeki gibi dengededir.
Buna göre ipteki gerilme
( T ) kaç P’ dir.

 

Çözüm:

 

Ossssskasım1 (8)

Resimde gördüğümüz gibi O noktasına yani değme noktasına göre moment alıyoruz ve dengede olduğu için T’nin x bileşenin oluşturduğu moment P’nin x bileşeninin oluşturduğu momente eşit ve zıt yönlü olmalı.

Px.r = Tx. ( x + r)

Burada x in cos37o den 0,8r olduğu görülüyor.

Buna göre;

T= P/3 dür.

Soru 1: Pi Analitik Yayınları ÖSS Fizik Konu Anlatımlı Sayfa 463 Soru 16 Baskı: Şubat 2007

Şekildeki elektrik devresinde kollardan geçen akımların oranı İ1/İ2 = 3/4 olduğuna göre, motorun zıt emk sı kaç volt tur? ( Üretecin direnci önemsenmiyor.)

osssssnisan2008soru_05.jpg

A) 10  B) 15   C) 20   D) 25   E) 27

Çözüm:

1osssssnisan2008_01.jpgSoru 2: Pi Analitik Yayınları ÖSS Fizik Konu Anlatımlı Sayfa 431 Soru 14 Baskı: Şubat 2007

osssssnisan2008soru_06.jpg

Çözüm:

2osssssnisan2008_02.jpg
Soru 3: Pi Analitik Yayınları ÖSS Fizik Konu Anlatımlı Sayfa 430 Soru 8 Baskı: Şubat 2007

osssssnisan2008soru_07.jpg

Çözüm

3osssssnisan2008_03.jpg


osssssnisan2008_04.jpg
Soru1:

osssubat2008_s1.jpg

 osssubat2008_02.jpgSoru2:

 osssubat2008_s2.jpg

osssubat2008_01.jpgSoru3:

osssubat2008_s3.jpg

 osssubat2008_03.jpgSoru4:


osssubat2008_s4.jpgosssubat2008_04.jpg1-Güvender yayınları ÖSS fizik Soru bankası Sayfa 205 : Soru : 9 baskı yılı : Ocak 2006

soru2oss11s-2007.gifK noktasından 50 m/s hız ile atılan bir cisim eğikdüzlemin L noktasına esnek çarpıp maksimum M noktasına kadar çıkabiliyor.

Buna göre, M noktasının yerden yüksekliği kaç metredir. ( Sin37 ° = 0,6 Cos37 = 0,8, g = 10 m/s2, sürtünmeler önemsenmiyor.)

a) 45     b) 80     c)90     d)125     e) 160

Çözüm:
 soru3oss11c-2007.gif
2-Güvender yayınları 9. sınıf Konu anlatımlı Sayfa 96 :Soru 15

Öz kütleleri dx dy ve dz olan aynı sıcaklıktaki X, Y, Z sıvıları birbirine türdeş olarak karışabilmektedir, Yalnız X ile Y sıvılarından eşit hacimde karıştırıldığında karışımın öz kütlesi d, yalnız Y ile Z sıvılarından eşit hacimde karıştırıldığında karışımın öz kütlesi 3d oluyor.Buna göre, yalnız X ile Z sıvılarından eşit hacimde karıştırılırsa karışımın öz kütlesi ne olur?

Çözüm:

öss soru 13- Güvender Konu anlatımlı Fizik 1 Sayfa : 427 Soru: 16 Baskı yılı : 2005

soru3oss11s-2007.jpg Şekildeki r yarıçaplı, O merkezli içi boş küre O ekseni etrafında ok yönünde saabit hız ile dönerken v hızla gelen bir mermi küreyi deliyor ve hızını yarıya düşürerek, doğrultusunu değiştirmeden deldiği delikten küreyi terk ediyor.

Buna göre kürenin periyodu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a)8r/v     b)6r/v     c)4r/v     d)2r/v     e)r/v 

Çözüm:

soru2oss11-20071.gif4-Güvender yayınları ÖSS fizik Soru bankası Sayfa 214 : Soru : 2 baskı yılı : Ocak 2006

soru5oss11s-2007.jpgSürtünmesi önemsiz eğimli virajda K, L ve M cisimleri V1, V2 ve V3 hızları ile kaymadan düzgün dairesel hareket yapmaktadırlar.

V1 = V, V2 = 2V olduğuna göre  V3 kaç V dir?

a) √3 b)√5 c) √7 d) 3 e) 9 

 
Çözüm:
soru4oss11c-2007.gif
1-     Pi analitik Soru bankası Sayfa 20 soru 9

pi konu anlatımlı soru 1

Çözüm:

Çözüm 12-Pi analitik Soru bankası Sayfa 72 soru 10

Pi analitik soru bankası

Çözüm:

Pi analalitik soru bankası3- Pi analitik Soru bankası Sayfa 27 soru 4

Pi analitik Soru bankası

Çözüm:

Pi analitik Soru bankası4- Pi analitik Soru bankası Sayfa 146 soru 8

Pi analitik Soru bankası Sayfa 146 soru 8

Çözüm:


Pi analitik Soru bankası Sayfa 146 soru 8
Soru 1 : Güvender Yayınları ÖSS Fizik II Konu Anlatımlı- İndüksiyon Alternatif Akım-Sayfa 241 - Test 3 -Soru 10 Baskı yılı: Ekim 2005
 may2006soru1.jpg
Özdeş iletken çubuk ve mıknatıslarla kurulmuş I, II ve III düzeneklerinde çubukların ve mıknatısların hızları şekillerdeki gibidir.
Çubukların uçları arasında meydana gelen potansiyel V1 V2 ve V3 olduğuna göre , bunlar arasındaki ilişki nedir?More...
A) V1 < V2 < V3
B) V3 < V2 < V1
C) V1 = V3 < V2
D) V2 = V3 < V1
E) V1 = V2 < V3

Çözüm: I , II ve III sistemlerine birebir bakılır bu sistemlerin birbiriyle ilişkilerinin olmadığı düşünülür.

  may2006soru1c.jpg

I nolu sistemin oluşturduğu potansiyel fark V1= BVL  formülünden kolayca bulunur. V1 = V diyelim
II nolu sistemde ise mıknatısların sola doğru hareketi gözlenmektedir. Yukarıdaki I nolu sistemden herhangi bir farkı yoktur ve V2 = V dir.

III nolu sistemde ise hem mıknatıslar hemde çubuk hareket ettiği için çubuk için net hız 2v denebilir. ( Bağıl Hareket ) Öyleyse V3 = 2V olur.

Cevap: E şıkkıSoru 2 : Güvender Yayınları ÖSS Fizik II Konu Anlatımlı - İndüksiyon Alternatif Akım - Sayfa 239 –Test 2 – Soru 15 Baskı yılı: Ekim 2005
Bir alternatif akım devresi, gerilimi V = 100Ö2.Sin ( 5pt + p/2) volt olan güç kaynağından beslendiğinde, devreden geçen akımın denklemi i = 20Ö2 .Sin 5p   oluyor.
Buna göre,
I . Gerilim ile akım arasındaki faz farkı p/2  dir.
II. Akım gerilimden ileridedir.
III . Devrede XC > XL dir.
Yargılarından hangileri doğrudur.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve IIIÇözüm:V = 100Ö2.Sin ( 5pt + p/2)
i = 20Ö2 .Sin 5pt  
  Voltaj ve akım değerlerini alt alta yazdığımızda aralarında fonksiyon p/2 lik bir faz farkı olduğu açıkça görülmektedir. I doğru
Genelde voltaj normal bir sinüs fonksiyonu olarak verilir faz farkı akım da gösterilir burada ise tam tersi yapılmış. Biz kitaplarımızda genelde akıma göre konuşuruz. Baktığımızda akımın geride olduğu anlaşılır. Akımın geride olduğu devreler ise bobinin baskın olduğu devrelerdir. Yani XL > XC dir.
Bu sonuçlara göre cevap A şıkkı .Soru 3 : Güvender Yayınları ÖSS Fizik II Konu Anlatımlı -Magnetizma– Sayfa 199 –Test 4 – Soru 16 - Baskı yılı: Ekim 2005 
s2.jpg
Sayfa düzlemine dik, X ve Y noktalarından geçen sonsuz uzunluktaki tellerin akım şiddetleri eşittir.
L noktasına konulan bir pusula iğnesinin görünümü şekildeki gibi olduğuna göre K ve M noktalarına konulan pusula iğnelerinin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
( Yerin magnetik alanı önemsenmiyor.)

s2s.jpg

Çözüm: X ve Y noktalarındaki tellerdeki akımların yönleri birbirine zıt olmalıdır eğer aynı yönlü olursa birbirlerinin etkilerini yok edeceklerinden net manyetik alan sıfır olur. Dolayısıyla mıknatısın iğnesi soru da verilen şekli alamaz. Öncelikle manyetik alanın yönünün sağ el kuralıyla bulunduğunu hatırlayıp X ve Y noktalarındaki akımların yönlerini gösterelim. sagel.jpgs2cozum1.jpg
Akımlar görüldüğü gibi X teli için sayfa düzleminden dışarıya doğru Y teli için ise sayfa düzleminin içine doğrudur. Böylece toplam manyetik alan + y yönünde olabilsin. Tellerin akım şiddetleri aynı olduğundan oluşturacaklar manyetik alanlar da aynı olur.

BX = BY =B diyebiliriz . L noktasındaki toplam manyetik alan 2B ve yukarıya doğru diyebiliriz. Pusula K noktasına konulduğunda Y telinin manyetik alanı B/3  ve  + y yönünde olacaktır.X telinin etkisi ise –y yönünde ve B kadar olacaktır.Yani baskın olan X telidir. Bu yüzden K noktasında ki mıknatıs aşağı yönü (–y  ) gösterecektir.

M noktasında ise Y telinin oluşturduğu manyetik alan B kadar ve –y yönünde X telinin oluşturduğu manyetik alan ise B/3 kadar ve +y yönündedir. Dolayısıyla M noktasındaki net manyetik alan –y yönünde olur.

Cevap B şıkkı.Soru 4 : Güvender Yayınları ÖSS Fizik II Konu Anlatımlı -Magnetizma– Sayfa 199 –Test 4 – Soru 14 - Baskı yılı: Ekim 2005 

mayoss-s4.jpg

 

 

Bir mıknatıs ve bir pusula yer düzleminde bir birine yakın tutuluyorken pusula iğnesi şekil-I  deki
konumda dengeye geliyor. Mıknatıs yok edildiğinde ise puslua iğnesinin görünümü şekil -II deki gibi oluyor.
Mıknatısın pusula üzerinde oluşturduğu manyeitk alanın büyüklüğü B olduğuna göre, yerin manyetik alanının
büyüklüğü kaç B dir.
A) 1     B) 2     C) 3          D)           4 E) 5 

Çözüm:

mayisosssoru4cozum.jpg
Soru 1- Anonim

osssoru1.jpg


1-Fizik soru bankası ÖSS Güvender-Sayfa 123 -Soru 11 – Baskı yılı Ocak 2002

Çözüm:

X cismi yere çarpınca sistemin toplam enerjisi 2 mgh kadar azalır.

Y cismi h kadar yukarı çıkacağı için toplam enerjisi ise  mgh kadar artar.

Sistemin enerjisi 2 mgh kadar azaldığı ve  mgh kadar arttığı için , fark mgh olur.

Bu mgh lık fark sisteme kinetik enerji olarak aktarılır.

mgh kadar enerji kinetik enerjiye dönüşürken. Bu kinetik enerji 5m kütlesi için geçerlidir, çünkü sistemdeki bütün kütleler aynı hıza sahip olacaktır. Dolayısıyla her bir kütle bu enerjisi kütlesi oranında paylaşayacaktır.

O halde her bir (m) kütlesine dağılan enerji mgh /5 dir.

X ( 2m ) Ek = 2mgh/5

Y (m)   Ek= mgh/5

Z (2m)   Ek = 2mgh/5

Cevap C şıkkı.2-ÖSS Pi Konu Anlatımlı Sayfa 259 Soru: 11 Baskı Yılı : Şubat 2002

Şekildeki yolun yalnız KL noktaları arası sürtünmelidir. K noktasında durmakta

olan X cismine sabit F kuvveti L noktasına kadar uygulanıyor. Cisim bundan sonra önce N noktasına. sonra M noktasına kadar çıkıp son olarak L noktasında duruyor.

Buna göre oranı kaçtır?

Çözüm:

KL arasında Fs kuvvetinin  yaptığı iş W = Fs. x dir.

Sorunun çözümüne hareketin sonundan başlayalım. M noktasında iken ve L noktasında iken cismimizin hızı sıfır olur. (V = 0 ). O halde

mgh1 = Fs.x  olur.

N noktasına geldiğinde ve  KL yolunu geçip tekrar M noktasına geldiğinde V= 0 oluyorsa

mgh2 = Fs.x +mgh1 olur buradan  bulunur.3-Güvender ÖSS Fizik Soru bankası Sayfa 190  Soru: 26 Baskı Yılı: Ocak 2002

Şekildeki elektrik devreleri, özdeş direnç ve iç dirençleri önemsiz özdeş üreteçlerden oluşmaktadır.
4-Fizik soru bankası ÖSS Güvender-Sayfa 128 -Soru 22 – Baskı yılı Ocak 2002

Çözüm:

E dediğimiz toplam enerji E = 4mgh dır.

2m kütlesi 2h kadar hareket ederse m kütlesi h kadar yukarı çıkar ve mgh kadar enerji kazanır. 4 mgh E ise mgh E/4 olur ve m kütleli cisim E/4 kadar potansiyel enerji kazanır.
Soru 1 : Güvender Lise 2 Fizik ( Mekanik & Elektrik ) sayfa 75 Soru 17 Baskı tarihi : Ekim 2003

Düzgün, türdeş ve eşit bölmeli çubuğa K noktasında yüzeyin tepkisi 10 N olduğuna göre, çubuğun ağırlığı kaç N` dur?

soru1

 

 

 

 

A) 5     B)10    C) 15  D)20   E)30

Çözüm:

cozum 1

 

 

 

 

 

 

N tepki kuvvetine göre moment alalım. G ile 10 N luk kuvvetin birbirine paralel olmaları dik uzaklıklarda kolaylık sağlıyor.

Dolayısı ile hipotenüsleri dik uzaklık olarak düşünebiliriz. OK uzaklığı 2 birim ise OL uzaklığı 1 birimdir.Buradan,

10.2 = G.1

G = 20 N bulunur.


Soru 2: Güvender ÖSS Fizik Soru bankası Sayfa 60 Soru 14 Baskı tarihi : Ocak 2002

Şekil 1 deki tüp içinde gaz varken yatayda dengede durmaktadır. Tüp şekil 2 deki gibi düşey konuma getirilince gazın yüksekliği 56 cm ye düşmektedir.

Buna göre, açık hava basıncı Po kaç cm-Hg dir?

A) 70   B)73    C) 76  D)77   E)78

Çözüm :

çözüm 2

 

 

 

 

 

 

cozum22

 

 

 

 

 
Soru 3: Güvender ÖSS Fizik Soru bankası Sayfa 52 Soru 19 Baskı tarihi : Ocak 2002Öz kütlesi, sıvının özkütlesinden büyük olan eşit hacim bölmeli türdeş cisim, sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir.soru 3  

 

 

 

Sıvının cime uyguladığı Fk kaldırma kuvvetinin, ipteki T gerilme kuvvetine olan Fk/T oranı kaçtır.

A) 1     B)2      C) 3    D)4     E)5

Çözüm:

cozum 3

 

 

 

 

 

 

Fk kuvveti batan kısmın ağırlık merkezinden alınır. Cisim ağırlık merkezini bulalım ve üzerinden moment alalım.

Fk.1 = T. 5

Fk/T=5Soru 4: Güvender ÖSS Fizik Soru bankası: Sayfa 89 Soru 9 Baskı tarihi:Ocak 2002

soru 4

 

 

 

 

 

 

Deniz düzeyinde ısıca yalıtılmış X ve Y kaplarına kaptaki su kütlesi kadar buzlar atılıyor. X ve Y  kaplarındaki buz kütleleri zamanla şekillerdeki gibi değişiyor.

I. Buna göre X kabına atılan buzun ilk sıcaklığı O Cº nin altındadır. II. Y kabına atılan buzun ilk sıcaklığı O Cº dir.III. X kabındaki suyun ilk sıcaklığı Y kabındaki suyun ilk sıcaklığından daha büyüktür.Yargılarından hangileri doğrudur. A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) I ve II        D)II ve III       E)I, II ve III Çözüm: I-  X kabı 0-t aralığında ısı alıyor.      X kabı t-2t aralığında hal değiştiriyor.Birinci aralıkta ısı alıyorsa başlangıç sıcaklığı O Cº nin altındadır.II-Y kabında buz atılınca hemen eriyor. O halde atıldığında erime sıcaklığındadır.( O Cº ).III-  X kabına atılan buz  I. ve II aralıkta ısı alıyor. Y kabına atılan buz I . aralıkta ısı alıyor.Sonuç olarak her ikisi de 3m kütleden 2m kütleye iniyorlar. O halde x kabındaki suyun başlangıç sıcaklığı Y kabındakinden büyüktür. Soru 1: Guvender Lise 2 Fizik Sayfa 152 Test5 Soru: 19- Baskı Tarihi : Ekim 2003
Image001
Şekildeki K aracı 40 m/s , L aracı ise 20 m/s hızla gitmektedir. K ile L arasındaki uzaklık 200 metre iken K aracının sürücüsü frene basıyor.

K nın L ye çarpmaması için sabit ivmesinin en küçük değeri kaç m/s2 olmalıdır.

A) 0,5              B) 1                C) 2                 D) 2,5              D) 3

Çözüm :

Bu tip soruların denklem yerine grafikten çözülmesi ÖSS ye hazırlanan öğrenciler için zaman kazanma açısından önemlidir.

Şimdi bu hareket ait hız zaman grafiklerini çizmeden önce bu soruda en küçük ivme dediği için K aracının hız değerinin 40 m/s den 20 m/s değerine düşmesi gerektiğini anlarız. Eğer en büyük değer demiş olsaydı bu defa son hızı 0 almamız gerekecekti. Eğer K aracının hızı 20 m/s değerine kadar düşerse araç L aracına çarpmadan yavaşlamış olur.

K hareketlisin aldığı yol hız zaman grafiğinin altında kalan yol olan yamuğun alanıdır.

Image002L hareketlisin aldığı yol ise mavi olarak gösterilen dikdörtgenin alanıdır. Bu iki alan arasındaki fark bize 200 m yi vermesi lazımdır. Çünkü K arabası L den 200 m fazla yol almıştır. Yeşil renkle gösterilen üçgenin alanı  200 m olması lazım dolayısıyla t nin buradan 20 s olması gerektiği görülmektedir.

Eğer t = 20 s ise ivme eğimden 1 m/s çıkar.

Cevap : BSoru2: Maltepe ÖSS Fizik Soru Bankası-Sayfa : 271-Elektrik Akımı-Test 9 Soru 14-Baskı Tarihi : Şubat 2003

Image001Üreteç ve dirençlerden kurulmuş şekildeki devrede resim1oranı kaçtır. ( Üreteçlerin iç dirençleri ihmal edilmiştir.)

  A)3/2              B)1      C)1/2              D)1/3               E)2/3

Çözüm:

Image006Soru 3:Zambak yayınları Fizik 2 Soru Bankası Sayfa 59 –Nehirde Bağıl Hız- KKT4 -Soru 12

 Şekildeki gibi M noktasından  6 m/s’ lik hızla harekete geçen bir motor 2m/s2 lik ivmeyle hızlanmaktadır.Image008

Motor L noktasında karşı kıyıya çıktığına göre x uzaklığı kaç m’ dir.

A) 6     B) 10              C) 12              D) 15              E) 20

 Çözüm:

MK arasındaki hareketimiz ilk hızlı sabit ivmeli harekettir. X eksenindeki hareketimiz ise sabit hızlı harekettir.
Soru1 : ÖSS fizik-Maltepe yayınları- Eylül 2004-sayfa:434
İçinde bir miktar su bulunan silindirik kaba yukarıdan bakan bir gözlemci kabın ¾’ünü dolu görüyor.
Buna göre kabın gerçekte n kadarı doludur? (nsu = 4/3)
resim1

Çözüm
resim1
Kabın içinde h kadar su, x kadar boşluk olsun. Kabın görünen derinliği;
resim1 olur. Öyleyse gözlemci kabı h’+x yüksekliğinde görür. Gözlemci bu yüksekliğin ¾’ünü dolu görüyorsa;
resim1olur. Buradan resim1olur. Buradan kabın gerçek yüksekliği h+h/4 = 5h/4 olur. Öyleyse kabın gerçek yüksekliğinin (5h/4) dolu kısmına (h) oranı 5/4 bulunur.Soru2 :Anonim
Bir top şekildeki gibi iki duvar arasında duruyor.
resim1
II numaralı duvar ok yönünde biraz döndürülürse I ve II duvarlarının topa uyguladıkları tepki kuvvetleri nasıl değişir?
resim1
Çözüm

Topun ağırlığı II numaralı duvarın uyguladığı tepki kuvvetinin düşey bileşeni tarafından dengelenir. II:nci duvar ok yönünde dönderildiğinde topun ağırlığı yine aynı kuvvet tarafından dengelenir. Topun ağrılığı değişmediğine göre II.nci duvarın topa uyguladığı tepki kuvvetinin dikey bileşeni de değişmez. Dikkat edilirse duvar ok yönünde dönünce tepki kuvveti de ok yönünde döner.
resim1
Bir kuvvetin bir bileşeni sabit kalmak koşulu ile kuvvet dönderilirse hem kuvvet hem de diğer bileşen büyür. Öyleyse II.nci duvarın tepki kuvvetinin yatay bileşeni büyüdüğünden I.nci duvarın tepkisi de büyür. Çünkü I.nci duvarın tepkisi II.nci duvarın tepkisinin yatay bileşenine eşittir.
Cevap:CSoru3: ÖSS fizik-Maltepe yayınları- Eylül 2004-sayfa:109
Şekildeki düzenekte yatay düzlemdeki eş merkezli silindirlere bağlı X ve Y cisimleri dengededir.
resim1
X cisminin ağırlığı P olduğuna göre çıkrık ile yatay zemin arasında meydana gelen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç P’dir? (Makaralardaki sürtünmeler ihmal ediliyor)

A) ½ B) 2/3 C) ¾ D) 3/2 E)2

Çözüm:

X cismini taşıyan ipteki gerilme P, Y cismini taşıyan ipteki gerilme Y ve dıştaki silindir ile masa arasındaki sürtünme kuvveti F olsun.

Silindirin masaya değdiği noktaya göre moment alalım;

P.r = Y.4r olur.

Buradan;

Y = P/4 bulunur.

Sağ tarafa ve sol tarafa doğru olan kuvvetler eşit olacağından;

P + F = Y olur. Burada F için yön rastgele seçilmiştir.

Y = P/4 yerine yazılırsa;

F = -3/4 bulunur. Sonucun eksi çıkması F için seçtiğimiz yönün ters olduğunu gösteriyor.

Cevap: CSoru 4: Serhat Dershaneleri-ÖSS Çalışma Kitabı-Ağustos 2005-sayfa:157
Aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetleri şekilde verilmiştir. Bu kuvvetlerden F1 ile F2 nin bileşkesi I doğrultusunda, F2 ile F3 ün bileşkesi IV doğrultusundadır.
resim1
Buna göre, üç kuvvetin bileşkesinin doğrultusu için ne söylenebilir?

A)II doğrultusunda
B) II ile III doğrultuları arasında
C) III doğrultusunda
D) III ile IV doğrultuları arasında
E) IV doğrultusunda

Çözüm:

F1 ile F2 nin bileşkesi I doğrultusunda olduğundan ve I doğrultusu açıortay olduğundan;
F1 = F2 = F olsun.
Ayrıca F2 nin yatay ile yaptığı açı 60o dir. F2 yi F3 ün üzerine eklersek yandaki şekil elde edilir.
30o nin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı olduğundan;
F3 = 2F2 =2F olur.
resim1
F1 ile F3 nin zıt yönlü olduğundan ikisinin bileşkesi F3 doğrultusunda ve F kadar olur. Sonuç olarak yandaki şekil elde edilir. Bu iki kuvvetin bileşkesi III doğrultusunda olur.
resim1

Cevap: C