Sarrera


Site honetan Matematika II ikasgaia ikasleek lantzekoa da, blokeka antolatuta dago: kalkulu diferentziala, kalkulu integrala, aljebra, geometria eta problemen ebazpena. Ikasleek, bloke bakoitzean, hau guztia aurki dezakete:
  • Teoria
  • Ariketak
  • Selektibitateko azterketak
  • Interneteko baliabideak
  • Bideoak