Ifik

Az ifik sajátos szerepet töltenek be a tábor életében. Olyan huszonéves fiatalokról van szó, akik közeli kapcsolatban állnak a matematika oktatásával: tehetséges diákként "különleges bánásmódban" részesültek, és ennek eredményeképpen részt szeretnének vállalni valamilyen formában a jövő tehetségeinek gondozásából. Ez azt jelenti, hogy az ifik nem tanárok (egy részük nem is válik hivatásos tanárrá), de már rendelkeznek némi oktatási tapasztalattal. 

Az ifikre háruló fő feladatok:
  • a gyerekek szórakoztatása: az ifik szervezik a hagyományos sportprogramokat, különféle társasjátékokat tanítanak a gyerekeknek (a szokásos 3-7 fős társasjátékoktól kezdve a nagyobb csoportokban játszható játékokig), és részt vesznek a tábor egyik fő mulatságának tekinthető Sártúra (leginkább egy erdei akadályversenyekhez hasonlítható vetélkedő) megszervezésében. A társasjátékok megtanítása fontos része a tábornak, mivel egy fontos cél a gyerekek bevonása olyan társas tevékenységekbe, amelyekkel korábban még nem találkoztak (a játékok kiválasztása persze szubjektív, és a tábor szervezőinek ízlését tükrözi, bár újabban már a gyerekek is hoznak magukkal játékokat).
  • a takaródó felügyelete: az ifik felelnek azért, hogy a táborban résztvevő gyerekek időben lefeküdjenek, hogy másnap kipihenten tudjanak részt venni a matematikai programokon. A takaródó lebonyolítása lényegében szobákra bontva történik: mindegyik ifi a neki kiosztott szobára (vagy szobákra) felügyel.

Az ifik külön felelősséggel tartoznak a hozzájuk beosztott szoba lakóiért. A gyerekek gondjaikkal közvetlenül a hozzájuk tartozó ifihez fordulhatnak. Ezek mellett az ifik igyekeznek gondoskodni arról, hogy a tábor a gyerekek számára minél tartalmasabban teljen (például folyamatosan tájékoztatják őket az aktuális programokról, és a programban való részvételre bíztatják őket). Azonban ez a feladat nem csak felelősséget jelent: az ifik gyakran baráti kapcsolatba kerülnek a szobájuk lakóival. Ennek a viszonynak egyik kedves eleme a lefekvés előtti barkochba-történet. A mesélő csak a történet elejét ismerteti: a teljes történetet a gyerekeknek kell kitalálniuk barkochba-kérdésekkel (amikre a válasz csak igen vagy nem lehet). 

Az előbbiekben ifik tábori teendőit ismertettük, de ezek mellett az ifik jelentős szerepet vállalnak a tábor megszervezésében is. A szponzorok keresésében, a tábori programok meghatározásában, az utazás megszervezésében, különböző írásos anyagok megfogalmazásában, és a diákok meghívásában egyaránt segédkeznek (ez a segítség teljesen önkéntes alapú: mindenki tudásának és érdeklődésének megfelelően igyekszik segíteni). 

Eddig szó esett arról, hogy az ifik mit nyújtanak a tábornak, de nem árt azt is hangsúlyozni, hogy a tábor is rengeteget nyújt az ifik számára: az ország leghíresebb tanáraitól leshetik el a matematika oktatásának módszereit és fogásait (például az úgynevezett felfedeztető matematikaoktatást). Reményeink szerint ez is hozzájárul a magyarországi matematikaoktatás nemzetközi színvonalának megtartásához.