Додатна настава


 1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ
  1. Нумерација бројева
  2. Рачунске операције природним бројевима
  3. Зависност резултата од промене компонената операције - функцијска зависност
   • Придруживање по датом правилу
   • Састављање израза са променљивом
   • Збир n првих парних бројева
   • Збир n првих непарних бројева
   • Збир n првих природних бројева
  4. Неки занимљиви бројевни шаблони
 2. РЕШАВАЊЕ СЛОЖЕНИХ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ЈЕДНАЧИНА И ДИЈАГРАМА
 3. ЛОГИЧКИ И КОМБИНАТОРНИ ЗАДАЦИ
  1. Логички задаци
  2. Комбинаторни задаци
  3. Неједначине - услови
 4. ПРАВОУГАОНИК И КВАДРАТ (резање и састављање, обим и површина)
 5. КВАДАР И КОЦКА (слагање и разлагање, површина и запремина)
 6. ПРОБЛЕМИ МЕРЕЊА, ПРЕВОЖЕЊА И РАЗМЕШТАЈА ПРЕДМЕТА
 7. ЗАНИМЉИВИ ЗАДАЦИ
  1. Бројевни ребуси
  2. Магични квадрати и друге шеме
  3. Задаци - досетке
  4. Занимљиве фигуре - геометрија палидрваца
  5. Бројање и размештање фигура
 8. МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ (погађање бројева)