Почетна


Рекли су о математици:

 • Суштина математике је у њеној слободи, у томе што она по својој вољи конструише појмове и аксиоме. (Г. Кантор)
 • ... активно бављење самом математиком може дати одговор на питање "Шта је математика?" (Р. Курант)
 • Математика - то је нешто помоћу чега људи управљају природом и собом. (А. Н. Колмогоров)
 • Природа је огромна књига у којој је написана наука. Она је стално отворена пред нашим очима, али је човек не може разумети уколико претходно не научи језик и слова којим је написана. А написана је она језиком математике.(Галилео Галилеј)
 • Математика је кључ за целокупно људско знање. (Леонард Ојлер)
 • Математика – то је језик којим говоре све природне науке.Не постоји ниједна математичка област, ма како она апстрактна била, која се не би могла применити на појаве реалног света.(Николај Лобачевски)
 • Надахнуће је потребно у поезији као и у геометрији. (Александар Пушкин)
 • Најбољи начин да се нешто научи јесте – да се самостално открије. (Д. Поља)
 • Суштина математике је – у њеној вечитој младости (Е. Бел)
 • Прави математичар може и усред неповољних прилика наћи могућност за стваралачки рад (Л. Мардел)
 • При обучавању деце неопходно је тежити к томе да се код њих постепено сједињује знање са умењем. Изгледа да је од свих наука једино математика способна да у потпуности задовољи овај захтев. (И. Кант)
 • Ми никада не постајемо математичари, чак и ако научимо напамет све туђе доказе, ако наш ум није оспособљен да самостално решава постављене проблеме. (Р. Декарт)
 • Из математике ће много штошта не задржи у памети, но ако си је једном савладао, онда ћеш се по потреби увек лако присетити заборављеног. (Б. Остроградски)
 • Математика је – наука младих. Другачије не може ни бити. Бављење математиком представља такву гимнастику ума, да је за њу потребна сва гипкост и издржљивост младости. (Н. Винер)
 • Међу људима једнаких умних способности, који раде под истим условима, у предности су они који знају геометрију. (Б. Паскал)
 • “Бројеви управљају светом“ – говорили су питагорејци. То је, разуме се, мистика. Али бројеви пружају човеку могућност да управља светом и у то нас убеђује цели ток и развитак науке и технике нашег доба. (А. Дородницин)
 • Права математика је увек била лепа, а права је уметност увек била и истинита. (В. Девиде)
 • Учи се решавањем проблема, а не читањем уџбеника.(Е. Ким Неубетс)
 • Lauman А. Allen професор права на Мичигенском универзитету, бацио је коцку када је схватио да његови студенти слабо стоје са логиком. Размишљао је овако: у основи права је логика. Дакле, ко није у стању логично мислити, не може се бавити правом. У основи логике је пак математика, а математика је за многе баук. Одатле треба почети! (Вечерњи лист)
 • Напредком и усавршавањем математике условљено је благостање државе. (Н. Бонапарта)
 • Онај ко цени праксу без теоријских основа сличан је морепловцу који улази у брод без крме не знајући куда се плови. (Платон)
 • Лакше је научити математику него радити без ње. (H. Bausse)
 • Алгебра је дарежљива: често даје више него што се од ње тражи. (Д'Алемберт)
 • Геометрија је најмоћније средство за изоштравање наших умних способности и даје нам могућност да правилно мислимо и расуђујемо. (Г. Галилеј)
 • Математички знаци - то су записане геометријске фигуре, а геометријске фигуре - то су нацртане формуле. (Д. Хилберт)
 • Историја људске мисли, која игнорише улогу математике у њој, то је поставка на сцени "Хамлета", ако не без самог Хамлета, онда бар без Офелије. (А. Х. Вајтхед)
 • Деветнаести век који се поноси открићем парне машине и еволуције, с већим правом могао би се поносити открићем чисте математике. (Б. Расел)
 • Ја не могу посматрати математику апстрактно. Потребан ми је стварни проблем да бих могао о њему размишљати. Али када ми је једном дат такав проблем, ја ћу прихватити све што ће ми омогућити његово решење. (П. Диаконис)
 • Математика и њен стил мишљења морају постати саставни део опште културе савременог човека, тј. човека којега образују данашње школе, без обзира да ли ће он вршити посао који користи математику или не. (Конференција UNESCO, 1956.)
 • Математика је не само незаменљиво средство васпитања мишљења него основа целокупног научног, техничког и економског развитка. (Светски конгрес математичара, 1966.)
 • Математику би требало сматрати азбуком сваке филозофије. (Ф. Бекон)