Pojmovi iz matematike
 
Dno Rimski brojevi Vrh

Pravila za pisanje rimskih brojeva

  • Ako su znamenke napisane jedna do druge tako da desna nije veća od lijeve, onda se vrijednosti znamenki zbrajaju.
  • Ako su znamenke napisane tako da je vrijednost lijeve znamenke manja od desne, onda se vrijednost lijeve znamenke oduzima od vrijednosti desne.
  • Znamenke I, X, C smiju se uzastopce zapisati najviše tri puta.
  • Znamenke V, L, D ne smiju se zapisati uzastopce više puta.

I = 1 XI = 11 XXX = 30 CL = 150
II = 2 XII = 12 XL = 40 CLIX = 159
III = 3 XIII = 13 XLIX = 49 CXC = 190
IV = 4 XIV = 14 L = 50 CC = 200
V = 5 XV = 15 LX = 60 CCC = 300
VI = 6 XVI = 16 LXX = 70 CD = 400
VII = 7 XVII = 17 LXXX = 80 D = 500
VIII = 8 XVIII = 18 XC = 90 DC = 600
IX = 9 XIX = 19 XCIX = 99 CM = 900
X = 10 XX = 20 C = 100 M = 1000
Dno Imena specijalnih znakova definirane u HTML 2.0 Vrh

Non-breaking space  
  Ampersand & &
Middle dot · ·   Plus-or-minus sign ± ±
Less than &lt; <   Greater than &gt; >
Double quote &quot; "   Degree sign &deg; °
Copyright sign &copy; ©   Registered sign &reg; ®
             
Capital A, ring &Aring; Å   Euro currency symbol &euro;
Capital A, grave accent &Agrave; À   Small A, grave accent &agrave; à
Capital A, acute accent &Aacute; Á   Small A, acute accent &aacute; á
Capital A, umlaut mark &Auml; Ä   Small A, umlaut mark &auml; ä
Capital AE dipthong &AElig; Æ   Small AE dipthong &aelig; æ
Capital E, grave accent &Egrave; È   Small E, grave accent &egrave; è
Capital E, acute accent &Eacute; É   Small E, acute accent &eacute; é
Capital E, umlaut mark &Euml; Ë   Small E, umlaut mark &euml; ë
Capital E, circumflex accent &Euml; Ê   Small E, circumflex accent &euml; ê
Capital O, umlaut mark &Ouml; Ö   Small O, umlaut mark &ouml; ö
Capital O, slash &Oslash; Ø   Small O, slash &oslash; ø
Dno Matematički simboli - Unicode kodovi Vrh

crtica &#8211;   crta &#8212;
eksponent točka &#729; ˙   stupanj &#730; ˚
križ &#8224;   dvostruki križ &#8225;
kružić &#8226;   trotočka &#8230;
promil &#8240;   eksponent n &#8319;
znak za Euro &#8364;   gornja crtica &#8254;
znak za Om &#8486;   znak za broj &#8470;
trokut &#8710;   parcijalni diferencijal &#8706;
zbroj &#8721;   umnožak &#8719;
množenje &#8729;   razlika &#8722;
beskonačno &#8734;   kvadratni korijen &#8730;
presjek skupova &#8745;   pravi kut &#8735;
približno jednako &#8776;   integral &#8747;
identički jednako &#8801;   različito &#8800;
manje ili jednako &#8804;   veće ili jednako &#8805;
strelica lijevo &#8592;   strelica gore &#8593;
strelica desno &#8594;   strelica dole &#8595;
Dno Grčki alfabet - Unicode kodovi Vrh

alfa &#913; Α   &#945; α   ni &#925; Ν   &#957; ν
beta &#914; Β   &#946; β   ksi &#926; Ξ   &#958; ξ
gama &#915; Γ   &#947; γ   omikron &#927; Ο   &#959; ο
delta &#916; Δ   &#948; δ   pi &#928; Π   &#960; π
epsilon &#917; Ε   &#949; ε   ro &#929; Ρ   &#961; ρ
zeta &#918; Ζ   &#950; ζ   sigma &#931; Σ   &#963; σ
eta &#919; Η   &#951; η   tau &#932; Τ   &#964; τ
theta &#920; Θ   &#952; θ   ipsilon &#933; Υ   &#965; υ
jota &#921; Ι   &#953; ι   fi &#934; Φ   &#966; φ
kapa &#922; Κ   &#954; κ   hi &#935; Χ   &#967; χ
lambda &#923; Λ   &#955; λ   psi &#936; Ψ   &#968; ψ
mi &#924; Μ   &#956; μ   omega &#937; Ω   &#969

  

A

B

D

E

F

G

 I

K

L

M

N

O

P

S

T

V

Z


Glavni izbornik

 Brojevi za matematiku

Trokut 

Sve formule za najbolje.