Cjeline matematike 8. razreda


 

I.Kvadriranje i korjenovanje

1. Kvadriranje racionalnih brojeva

1.1. Kvadriranje u skupu Q

1.2. Tablica kvadrata

1.3. Kvadriranje umnoška i količnika

1.4. Kvadrat zbroja i razlike

1.5. Razlika kvadrata

2. Potencije

2.1. Pojam potencija s prirodnim eksponentom

2.2 Zbrajanje i oduzimanje potencija

2.3 Množenje potencija jednakih baza

2.4 Dijeljenje potencija jednakih baza

2.5 Množenje i dijeljenje potencija jednakih eksponenata

2.6 Potenciranje potencije

2.7 Potencije s eksponentom nula i potencije s negativnim cjelobrojnim eksponentom

3. Drugi korjen

3.1 Pojam drugog korjena

3.2 Uporaba tablica za pronalaženje kvadratnih korijena racionalnih brojeva

3.3 Računanje s korijenima

3.4 Kvadratna jednadžba oblika x2 (na kvadrat) =a

II. Pitagorin poučak

1. Geometrijski prikaz i dokaz Pitagorina poučka

2. Obrat Pitagorina poučka

3. Primjena Pitagorina poučka

III. Realni brojevi

1. Iracionalni brojevi

1.1. Pisanje racionalnih brojeva u decimalnom obliku

1.2 Primjeri iracionalnih brojeva

1.3 Približne vrijednosti (korjen do 2)

1.4 Skup realnih brojeva

2. Kordinatni sustav

2.1. Koordinatni sustav na pravcu

2.2. Koordinatni sustav u ravnini

3. Grafovi fukcija

3.1. Graf fukcije f (x) = x2 (na kvadrat)

3.2.Graf fukcije f (x) = korjen od x 

*4. Međusobna udaljenost dviju točaka u ravnini

IV. Preslikavanje ravnine

1. Vektori

1.1 Pojam vektora

1.2 Zbrajanje vektora

1.3 Suprotni vektori i oduzimanje vektora

2. Prslikavanja ravnine

2.1. Translacija ravnine

2.2. Osna simetrija

2.3. Centralna simetrija

2.4. Rotacija (vrtnja) ravnine

V. Točke, pravci i ravnine u prostoru

1. Međusobni položaj točaka i pravaca u ravnini

2. Međusobni položaj dvaju pravca u prostoru

3. Međusobni položaj pravca i ravnine

4. Okomitost pravca i ravnine

5. Međusobni položaj dviju ravnina

6. Okomitost dviju ravnina

7. Udaljenost točke od ravnine

8. Ortogonalna projekcija ravnine

8.1 Ortogonalna projekcija točke na ravninu

8.2. Ortogonalna projekcija dužine na ravninu

8.3 Ortogonalna projekcija pravca na ravninu

9. Kut pravca i ravnine i kut dviju ravnina

9.1Kut pravca i ravnine

9.2 Kut dviju ravnina

VI. Geometrijska tijela

1. Opseg i površina geometrijskih likova

2. Pravilna uglata geometrijska tijela

3. Prizme

3.1. Kocka i kvadar

3.2. Oplošje i obujam prizme

3.3. Kvadratna prizma

3.4. Pravilna trostrana prizma

3.5. Pravilna šesterostrana prizma

4. Piramide

4.1. Oplošje obujam piramide

4.2. Pravilna četvorostrana piramida

4.3. Pravilna trostrana piramida

4.4. Pravilna šesterostrana piramida

5. Valjak

6. Stožac

7. Kugla 

 

Glavni Izbornik