Numerikus képességek Williams-szindrómában

A Williams-szindróma számos jellegzetes problémával jár együtt, többek közt a számokkal kapcsolatos képesség zavarával is.
  • Korábban is ismert volt, hogy Williams-szindrómában a matematikai ismeretek viszonylag rosszul működnek, azonban mi egy részletesebb vizsgálatban arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a matematikai képességeken belül találunk-e viszonylag megtartott, illetve aránylag rosszul működő alkomponenseket.
  • Azt találtuk, hogy míg a bonyolultnak tűnő egyjegyű szorzások viszonylag jól mennek a Williams-szindrómával élő gyerekeknek és fiataloknak, addig a egy egyszerűbbnek tűnő összehasonlítási feladat nehéz számukra. Ez a furcsa eredmény valójában összhangban van a korábbi elméletekkel:
    • Az összehasonlítást végrehajtó analóg mennyiség rendszer az agy parietális lebenyében található, amely területről ismert, hogy Williams-szindrómában kevéssé jól funkcionál.
    • Ezzel szemben a jól begyakorolt szorzásokat a verbális rendszer hajtja végre, amely Williams-szindrómában ismert módon viszonylag jól működik.


Egy előadás diasorozata, amelyik további részleteket mutat be röviden. (Az előadás forrása: Krajcsi, A., Igács, J., Racsmány, M., & Pléh, C. (2007). Numerikus képességek Williams-szindrómában. Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése. Miskolc.)


A munka részletesen is olvasható magyar nyelven:
Krajcsi, A., Igács, J., Lukács, Á., Racsmány, M., & Pléh, C. (2008). Numerikus képességek Williams-szindrómában: disszociálódó analóg mennyiség rendszer és verbális előhívás. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(1), 103–115. A tanulmány teljes szövege.További anyagokat lásd az angol nyelvű oldalon.