Páxina principal


NUMERO DE OURO E SUCESIÓN DE FIBONACCI


DONALT EN EL PAÍS DE LAS MATEMÁTICAS.
MATEMÁTICAS E ARTE
O Centro de Arte e Creación Industrial de Gijón (Asturias) alberga MathsLAB, o único espacio estable do mundo que aborda a relación entre arte, creatividade  e  matemáticas. O arte e as  matemáticas estiveron estreitamente unidos ao longo da historia. O popular número dorado que fascinou a Leonardo da Vinci, a búsqueda da fórmula matemática da belleza e os traballos de Escher son tres  exemplos, pero ademáis as matemáticas teñen moito que ver co cine, o arte contemporáneo, a pintura, a fotografía e, por suposto, co chamado  octavo arte: os videoxogos