Descrierea Masterului

Masterul de Evaluare a Programelor şi Analiză de Impact, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti

 

Masterul de Evaluare a Programelor şi Analiză de Impact este o oportunitate de aprofundare a metodelor de cercetare sociologică în domeniul evaluării, şi de înţelegere a relevanţei şi mizelor evaluării în societatea de azi. Absolvenţii programelor de licenţă din domeniul socio-uman şi economic sunt încurajaţi să candideze. Masterul este puternic focalizat pe dobândirea unor competenţe concrete, operaţionale în domeniul evaluării de programe şi proiecte.
 
Masterul este acreditat ARACIS.
 
 
 
Competenţele centrale pe care le veţi dobândi sunt:
- Designul unei cercetări de evaluare & analiză de impact
- Realizarea propriu-zisă a cercetării prin metode alternative
- Analiza şi interpretarea datelor pentru a obţine rezultate relevante
- Raportarea şi prezentarea rezultatelor evaluării 
- Utilizarea evaluarilor în managementul proiectelor.

Grup ţintă:
- Practicieni ce se află în poziţii de coordonare şi implementare de programe sau proiecte.
- Persoane ce lucrează în organizaţii guvernamentale, ONGuri sau independent ca experţi sau consultanţi şi sunt în poziţia de a comanda sau realiza evaluări (de la evaluări de nevoi până la analize de eficienţă).
- Persoane interesate de cercetare socială şi doresc să dobândească cunoştinţe avansate de realizare a cercetărilor de teren şi de analiză a datelor sociale.

Programul de master constă în patru tipuri de cursuri:

1.     Cursuri cadru ce au ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu contextul evaluărilor şi relevanţa acestora;
2.     Cursuri de aprofundare a tipurilor principale de evaluare şi a tehnicilor lor corespunzătoare (evaluarea de nevoi, evaluarea implementării, evaluarea de impact şi cea a eficienţei programelor);
3.     Cursuri complementare privind prognoza şi evaluarea propunerilor de finantare;
4.     Cursuri de metode şi tehnici de cercetare şi de analiză a datelor - relevante pentru cercetarea sociologică performantă.

 Tipul cursului   
Numele cursului
 Cursuri cadru
 1. Ciclul de viaţă şi managementul programelor şi proiectelor.
   2. Management strategic.
   3. Evaluarea în societăţile contemporane.
 Cursuri de aprofundare
 1. Evaluare de nevoi.
 a teoriilor şi tehnicilor
 2. Evaluarea implementării programelor şi proiectelor.
 evaluative  3. Monitorizare şi indicatori sociali.
   4. Evaluare de impact. Design şi aplicaţii.
   5. Analiza eficienţei programelor din perspective economice şi sociale.
 Cursuri complementare   
 1. Prognoză socială şi decizie strategică.
   2. Evaluarea propunerilor de finanţare.
 Metode şi tehnici de
 1. Metode calitative în evaluare.
 culegere şi analiză a 
 2. Metode cantitative în evaluare (I).
 datelor  3. Metode cantitative în evaluare (II).
   4. Metoda anchetei sociologice în cercetările evaluative.
   5. Elaborarea şi prezentarea unui proiect/raport de evaluare.
   6. Coordonare în vederea elaborării şi susţinerii lucrării de dizertaţie.