Cursuri‎ > ‎

Management strategic (Prof. Univ. Dr. Marian Preda)

Obiectivele cursului

Cunoaşterea si intelegerea conceptelor de: strategie, competentele generale si competente specifice ale organizatiilor ca si de pret, diferentiere, segment de piata, planificare, implementare etc.
Înţelegerea abordarilor strategice ale diverselor organizatii a tipurilor de strategii si caracteristicilor fiecareia dintre ele.
Cunoasterea si intelegerea elementelor de planificare strategica: misiune, viziune, matricea scopuri, obiective, tinte, indicatori, monitorizare, evaluare.
Cunoasterea si intelegerea unor studii de caz privind managementul strategic.
Explicarea şi interpretarea conceptelor fundamentale din cadrul disciplinei si a elementelor de strategie a unor organizatii. Explicarea avantajelor competitionale, ale modalitatilor de elaborare si implementare a strategiilor organizatiilor din perspectiva modalitatilor de realizare a performantei si maximizare a avantajelor prezentei pe o piata.
Dezvoltarea capacităţii de intelegere/diagnoză a problemelor/situatiilor cu care se confrunta managerii si organizariile in elaborarea si implementarea strategiilor. Dezvoltarea abilităţilor de planificare strategica si de evaluare a strategiilor organizatiilor, de redactare a misiunii, viziunii, matriceei scopuri, obiective, tinte a indicatorilor pentru planificare, monitorizare si evaluare.

Tematica cursurilor

  1. Ce sunt strategiile si de ce sunt necesare.
  2. Abordarea strategica a managementului organizatiilor.
  3. Concepte fundamentale pentru planificare si management strategic (competente generale si specifice, avantaje competitionale, pret, diferentiere, segment de piata, indicatori, tinte) 
  4. Importanta indicatorilor in evaluarea organizatiilor si planificarea strategica
  5. Diagnoza si evaluarea organizatiilor si a strategiilor lor anterioare
  6. Planificarea strategica I:  matricea scopuri, obiective tinte.
  7. Planificarea strategica II: adaptarea strategiilor la situatiile specifice din organizatii
  8. Managementul implementarii strategiilor in organizatii
  9. Exemple/studii de caz privind managementul strategic

Bibliografie

Bochenski J. M. – 1992 – Ce este autoritatea?- Editura Humanitas, Bucuresti
Goleman, D. 1998 - What makes a leader? - Harvard Business Review, November -December
Jones, R. Gareth – 2004 - Organizational Theory, Design and Change – 4th edition, Pierson, New-Jersey
Lussier, R. & Achua Ch. - 2004 – Leadership: Theory, Application, Skill Development, 2e- Thomson, South Western, USA.
Mullins J. L. – 2002 - Management and Organizational Behavior – 6th edition, Pearson Education
Pop, L. M. – 2003 – Imagini Instituţionale ale Tranziţiei, Editura Polirom, Iaşi
Preda, M. – 2006 – Comportament Organizational, Editura Polirom, Iasi
Proctor, T. – 1996 - Marketing Management - International Thomson Business Press, London
Thompson Jr, A; Strickland III, A.J.; Gamble, J. - 2005 – Crafting and Executing Strategy – Mc grow-Kill/Irwin, New York
Vlăsceanu, M. – 1993 – Psihosociologia Organizaţiilor şi Conducerii – Editura Paideia, Bucureşti
Zamfir, Cătălin, - 1990 - Incertitudinea: o perspectivă psiho-sociologică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti

Comments