Masterclasses

 Wat zijn het?
Soms hebben leerlingen behoefte aan verdiepingsstof cq verrijkingsstof, maar niet de behoefte om daarvoor extra van huis te zijn. Wij bieden leerlingen, die dat willen, een aantal lesblokken aan, over een onderwerp dat buiten het curriculum ligt. Door het volgen van deze masterclasses komen de oorspronkelijke lessen te vervallen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste lesstof.
 
Hoeveel tijd kost het?
Wij bieden leerlingen 4 lessen aan die eventueel als blok gegeven kunnen worden. Meestal wordt gekozen voor 1 les per week op verschillende tijdstippen in de week. In overleg met de docent kan afgesproken worden dat een toets of de masterclass voorrang heeft.
 
Wat levert het op?
Het belangrijkste is natuurlijk het lessen van de dorst naar extra kennis. Het op een andere manier kennis maken met een docent of met een interessant onderwerp is ook heel belangrijk. Verder is het goed dat leerlingen leren, dat je niet alle lessen hoeft te volgen om toch succesvol te zijn.
  
Voor extra informatie:  
Neem contact op met Dhr. Theuws, lokaal 1.08.
 
Subpagina''s (4): Aanmelding Evaluatie herfst lente