Lớp chúng mình

Kế Toán Quản Trị

Ċ _1_Ke_toan_quan_tri_CaoHoc.pdf
View Download
1. Bài giảng 1 của cô Nhàn  1869k v. 1 Sep 13, 2011, 6:57 PM Van Du Bui
Ċ _2_Tinh_gia_thanh_san_pham_CaoHoc.pdf
View Download
2. Bài giảng 2 của Cô Nhàn  5681k v. 1 Sep 13, 2011, 6:59 PM Van Du Bui
Ċ _3_Phan_tich_CVP_CaoHoc.pdf
View Download
3. Bài giảng 3 của Cô Nhàn Tất cả các bài giảng này đã được đưa lên e-learning rồi ha! Ngoài ra ppt tóm tắt các chương của ebook cũng được đưa lên rồi với tên "Lecture PowerPoints"! Mọi người có thể load xuống xem ha!  2615k v. 1 Sep 13, 2011, 7:04 PM Van Du Bui
ĉ BaiTapTinhHuongKeToanQuanTri.docx
View Download
Bài tập tình huống nhé  27k v. 1 Sep 10, 2011, 8:40 PM Van Du Bui
ċ
Chuong 8 - 14 Ke toan Quan Tri
View
Vì một số bạn phẩn hồi các files chương 8 - 14 lần trước Dự gửi bị lỗi nên Dự gửi lại các files này nhé! Các bạn vào link để load ha!  Sep 5, 2011, 10:15 PM Van Du Bui
ċ
Ebook của Kieso: chuong 1 - chuong 7
View
Đây là file các chương từ 01 - 07 của sách Kieso.  Sep 4, 2011, 6:35 AM Van Du Bui
ĉ Huong_dan_noi_dung_trong_ban_thuyet_trinh_bai_tap_tinh_huong.docx
View Download
Hướng dẫn tài tập tình huốn nhé mọi người  15k v. 1 Sep 10, 2011, 8:41 PM Van Du Bui
ĉ Noi_dung_KTQT_Cao_Hoc11.doc
View Download
Nội dung môn KT QT nhé  56k v. 1 Sep 10, 2011, 8:39 PM Van Du Bui
ċ
Phan con lai Ebook Ke toan Quan tri cua Kieso
View
http://www.mediafire.com/?hfq65sr1ebr9obw http://www.mediafire.com/?326sa1id5s3cm78 http://www.mediafire.com/?ybndoxr524dabz4 http://www.mediafire.com/?o4w6mwde5dv86vb Các bạn load các file theo 4 link trên nhé! Cùng với 7 chương ngày hôm qua nữa là đủ trọn quyển sách nhé!  Sep 4, 2011, 8:33 PM Van Du Bui
Ĉ V2_MBA2_K2011_NhomKetoanquantri.xls
View Download
Danh sách nhóm kế toán quản trị cuối cùng!  63k v. 1 Sep 16, 2011, 8:57 AM Van Du Bui
Comments