Informatie voor de MaStat lesgevers

Eerste les
Een aspect van kwalitietsbewaking bestaat erin de studenten goed op de hoogte te brengen van wat van hen verwacht wordt:
* doelstellingen van de cursus en hoe worden deze vertaald naar de compententies (zoals vermeld op de studiefiche)
* hoe verloopt het examen en hoe worden deze competenties getoetst
* type examenvragen op Minerva

Mag ik jullie vragen om deze informatie in de eerste les aan de studenten mede te delen, bijvoorbeeld door een intro-presentatie te geven. Dit hoeft waarschijnlijk slechts 5 a 10 minuten te duren. De slides van deze intro kunnen vervolgens op Minerva geplaatst worden (voor de vergeetachtige studenten). Op deze wijze ben je zeker formeel in orde met dit aspect van kwaliteit. 

Master thesis
Master thesisonderwerpen mogen doorgegeven worden aan Stijn Vansteelandt. De thesisonderwerpen worden via deze website aan de studenten kenbaar gemaakt (zie deze link). We beschouwen de lijst van thesisonderwerpen als indicatief en we moedigen de studenten aan om op basis van de lijst, potentiele promotoren te contacten om eventueel een meer gepersonaliseerd onderwerp vast te leggen. 

Dit jaar moeten de studenten hun onderwerp/promoter indienen voor ???. We aanvaarden enkel thesisonderwerpen die door student en promotor goedgekeurd zijn. Het volstaat hiertoe dat de student de titel en promotor per mail bezorgt aan Stijn Vansteelandt, met de promotor in cc. 

Onderaan deze pagina vind je een link (Evaluation Master Dissertation.docx) naar de thesis guidelines die we aan de studenten bezorgen. De file bevat achteraan ook het evaluatieformulier dat promotoren en commissarissen moeten invullen voor de beoordeling van de thesis. 

Homeworks en projectopdrachten
Onderaan deze pagina vind je een link (NoteOnProjectAssignments_ExCom.pdf) naar een document met richtlijnen voor homeworks en projectopdrachten. Deze richtlijnen zijn in het leven geroepen om de werklast van de studenten onder controle te houden en om de eigenheid van de opleiding te bewerkstelligen. 

Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR)
Onderaan deze pagina vind je een link (OLR20141031_ApprovedByOCS.pdf) naar de OLRs van de MaStat opleiding. Deze ORLs zijn reeds gelinkt aan de studiefiches. Dit betekent dat de relatie tussen opleidingsspecifieke competenties en doelstellingen, werkvormen en toetsvormen van specifieke cursussen vastliggen. We vragen dan ook om dit te respecteren en duidelijk te communiceren naar de studenten (bv. in de eerste les en/of via Minerva).  

ĉ
Olivier Thas,
Sep 15, 2015, 12:22 PM
Ċ
Olivier Thas,
Oct 31, 2015, 3:05 AM
Ċ
Olivier Thas,
Sep 15, 2015, 12:42 PM