Domeny (el Gironès) i els seus masos - Una perspectiva històrica


Església de Domeny: Festa major de Domeny. Ballada de sardanes davant de l'església, entorn a l’any 1923.
Foto: Arxiu Històric COAC Demarcació de Girona 2011. Arxiu d’imatges/Fons Rafael Masó.

Autor: Xavier Pinsach Barrera
Consultor: J. Antoni Iglesias Fonseca

Treball fi de carrera de la Llicenciatura d'Humanitats
Universitat Oberta de Catalunya

Curs 2011-12

Nota: partint de l'esmentat treball fi de carrera, la voluntat de l'autor és anar ampliant aquest lloc web a partir de les notícies que van apareixent a la premsa sobre Domeny.

                                                                     

Comments