אמיל נולדה (1867-1956)

נולד ב1837כאמיל הנסן, אמיל הוא צייר גרמני שנולד בעיירה נולדה על גבול גרמניה דנמרק. חתם על ציוריו אמיל נולדה. עיסוקו באומנות החל כשרכש לעצמו את מקצוע הנגרות. הקווים והצורות הן בחיתוכי העץ והן בציוריו, משדרים לצופה סוג מסוים של אלימות- לעתים כבושה, לעתים מתפרצת. למד אומנות באקדמיה של מינכן, אצל פרנץ פון- שטוק, שייחד תשומת לב רבה לרישום ביטל כמעט לחלוטין את חשיבות הצבע בציור. נולדה דגל באינדיבידואליזם- קודם לכן, מעולם לא השתייך לארגון או קבוצה. התבודדותו באיי אלסן תרמה לייחודה של יצירתו האקספרסיבית בכמה תחומים: עיסוק בתכנים דתיים (שלא אפיין אומנים בני זמנו),יצירת קשר הדוק בין סגנון לתוכן- בעיקר בחיתוכי העץ והסקת מסקנות ייחודיות מהאומנות הפרימיטיבית  הוא הצטרף לקבוצת "הגשר" (קבוצה של אומנים שהתנגדו למסורת האקדמית וקראו תיגר על סגנון החיים והאומנות שהיו שכיחים בגרמניה בתחילת המאה ה-20) לתקופה קצרה, ועזב בעקבות תחושתו שפער הגילים בינו לבינם וגישתם השונה לאומנות, מעיקים עליו ואינם מאפשרים לו לצייר כרצונו. שנת 1909 הייתה שנת מפנה ביצירתו של נולדה, אז החל לעסוק בנושאים דתיים. במקביל לציוריו הדתיים המשיך נולדה לעסוק בחיתוכי עץ ובהדפסים, אף הם בתכנים דתיים.  "הנביא", 1912, הוא חיתוך עץ. החיתוך מציג ראש של גבר, שכמו מסיכה, צף בתוך מסגרת ההדפס. 

מבוסס על טקסט מתוך האתרים white maps וויקיפדיה

Comments