Відео YouTube


Машина (лат. machina (від др.-греч. Μηχανή - рухати) - механізм, пристрій, конструкція) - технічний пристрій, що виконує механічні рухи для перетворення енергії, матеріалів та інформації. [1]

Машина призначена для полегшення праці людини шляхом часткової або повної його заміни. Особливістю машини, що відрізняє її від інших пристроїв, є використання механічної енергії (вчинення певного механічного руху) для виконання покладеного на неї функції (призначення, роботи, дій). Машина - це, перш за все, механічний пристрій, але не механізм.