Kliniczne badania nad masażem tajskim

o klinicznych badaniach nad masazem tajskim:

RANDOMIZED CONTROLLED COMPARATIVE STUDY Effects of traditional Thai massage versus joint mobilization on substance P and pain perception in patients with non-specific low back pain

Losowe kontrolowane badanie porownawcze wplywu masazu tajskiego w porownaniu z mobilizacja stawow na substancje P i odczuwanie bolu u pacjentow z nieokreslonym bolem plecow - wykazalo nieznaczna przewage masazu tajskiego nad zabiegiem mobilizacji stawow.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHF-4HVF13N-4&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=147a2223d20100b01fe19b40bc43f8f1

‎Chociaż w Tajlandii zarówno tradycyjny masaz tajski jak i mobilizacja stawowa są stosowane w celu redukcji niespecyficznych bólów mięśniowo szkieletowych, odpowiednie porównawcze badania kliniczne w zakresie terapii bólu są nieobecne w literaturze. Celem tego badania było sprawdzenie natychmiastowych wpływów masazu tajskiego wobec mobilizacji stawów na substancję P i odczuwanie bólu u pacjentów z niespecyficznymi bólami dolnego odcinka pleców.

Z 67 dorosłych pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy masazu (35 osób) lub grupy mobilizacji stawowej (32 osoby). Czas trwania każdego zabiegu wynosił 10 minut.

Poziom substancji P w ślinie jak i analogowa skala wizualna były mierzone zarówno przed jak i 5 minut po każdym zabiegu. Do porównania wyników z obu tych pomiarów został użyty podwójny (sparowany) test T Welcha. Analiza kowariancji została użyta do porównania wyników obu grup.

W obu grupach zaobserwowano spadek poziomu substancji P po zabiegach terapeutycznych w porównaniu z poziomami przed zabiegami.

Dodatkowo, wykazano istotną poprawę po zabiegach w analogowej skali wizualnej w obu grupach. Nie było również istotnych różnic w poziomie substancji P między obiema grupami.

Jednak, punktacja bólowa VAS była nieznacznie inna między grupami po zabiegach, jako że grupa masowana wykazywała mniej symptomów bólowych niż grupa mobilizacji stawowej. Obie formy: masaz i mobilizacja pomagają w łagodzeniu symptomatyki bólowej u pacjentów z niespecyficznymi bólami dolnych partii pleców, przy czym grupa masazu osiąga nieznacznie lepsze wyniki.

(opis i ilustracje wykonanych technik mozna obejrzec w dziale Figures/Tables)

==========

COMPARATIVE STUDY Effectiveness of traditional Thai massage versus Swedish massage among patients with back pain associated with myofascial trigger points

Studium porownawcze efektywnosci masazu tajskiego i masazu klasycznego wsrod pacjentow z bolem plecow zwiazanym z powieziowymi punktami spustowymi wykazalo taka sama efektywnosc obu technik

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHF-4H39767-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=0d9fd01e873d2a95ef55e99ddd03b2c3

A comparative study of Thai massage and Swedish massage relative to physiological and psychological measures

Badanie porownawcze masazu tajskiego z masazem klasycznym w stosunku do zmian fizjologicznych i psychologicznych nie wykazalo roznicy miedzy tymi technikami

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHF-4HNSPSN-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d372e9a53c98d94562a62e54c68d19f0

The Effect of Foot Massage with Biofeedback: A Pilot Study to Enhance Health Promotion
Efekty tajskiego masazu stop: Badanie pilotarzowe promujace zdrowy styl zycia - pozytywny wplyw zabiegow pielegniarskich na zdrowie pacjentow w podeszlym wieku

http://www3.interscience.wiley.com/journal/120771563/abstract

=======

Chronic pain: a case for using an integration model

Bol chroniczny: argument za uzyciem modelu integracyjnego

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WHF-48TK0FB-B&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=194d0ce9ed59d9bb4c64e2e14908c453

(opis i ilustracje wykonanych technik mozna obejrzec w dziale Figures/Tables)
Comments