کمک مردم ایران به بشاراسد: بیلاخی به بزرگی عمامه حسن نصرالله!

نقل خبر:روزنامه‌ی فرانسوی لزکو در شماره‌ی روز جمعه با اشاره به گزارشی که در مرکز تحقیقات استراتژیک ایران تهیه شده، نوشته است که آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد کمک حدود شش میلیارد دلاری به سوریه موافقت کرده است . به نوشته‌ی لزکو، از کمک پنج میلیارد و هشتصد میلیون دلاری، یک و نیم میلیارد دلار آن وام سه ماهه خواهد بود. همچنین از ماه آینده‌ی میلادی ایران ۲۹۰ هزار بشکه نفت در روز در اختیار سوریه خواهد گذاشت
http://www.radiofarda.com/archive/news/20110715/143/143.html?id=24267036لینک خبر

   
!دست خر کوتاه ؛ این پول ملت ایران است

حقیقت اینست که این پولها از شکم آن پیرزن گرسنه ای گرفته میشود که شبها با فرزندش ، در طویله کنار گوسفندان میخوابد . از شکم بچه های آن زنی که یک بسته گوشت از فروشگاه به زیر چادرش میزند و حین فرار دستگیر میشود
   حالا شما سرمایه ربوده شده این ملت رنجدیده را به همدست جنایتکارتان بشاراسد می بخشید تا صرف کشتن جوانان سوری کند؟ جوانانی که دسته دسته به خاک و خون میغلطند و بازهم می آیند و دست از مبارزه بر نمیدارند
!دست خر کوتاه ؛ این پول ملت ایران است


Comments