Martin Rosén-Lidholm

Curriculum Vitae för en systemarkitekt/-utvecklare/projektledare med fokus på objektorientering, agility/lean och Microsoft .NET.

Sedan augusti 2009 arbetar jag med utveckling av finansiella system hos den stora danska fondförvaltaren BankInvest strax norr om den lilla Havfruen. Vi är en utvecklingsgrupp utan titlar men med hög kompetens som arbetar agilt och med senaste (Alt).Net-teknik utan att för den skull ha skygglappar mot övriga utvecklingsvärlden. Vi förkovrar oss fritt två dagar var tredje vecka, delar kunskap och åker inte sällan på konferenser och liknande vilket är en orsak till vår goda produktivitet och arbetsklimat.

Tidigare arbetade jag på Geomatic i hjärtat av Köpenhamn. Där delade jag min tid mellan rollen som projektledare och systemutvecklare i branschen för mycket dataintensiva lösningar inom geoinformatik och demografi. 

Före det arbetade jag fem år på Exense i Lund (nu Amesto) med att ta fram nästa generation av Sesam - ett affärssystem med fokus på ekonomi och logistik som används av flertalet av landets hjälpmedelscentraler. Mitt ansvarsområde var systemarkitektur/-utveckling samt team lead (är av Jeff Sutherland Certified Scrum Master men lutar mer åt Kanban nuförtiden).

Även tidigare arbetade jag med ett liknande system för detaljhandeln (på EDB Gruppen). Jag har dock innan dess arbetat inom så skilda domäner som industriell IT nära automation (på Tetra Pak R&D) samt en längre tid med marknadsundersökningssystem som konsult för att nämna några exempel på tidigare utvecklingserfarenheter.

Tekniskt brinner jag för objektorientering, lättrörliga (agile) processer och Microsoft .NET (och är sedan lång tid tillbaka MCP inom webbutveckling). Min ståndpunkt är dock att arbetsformer och arkitektur är viktigare än teknisk plattform (därför att mitt arbete syftar till att skapa maximalt slutanvändarvärde) varför valet av utvecklingsmiljö naturligtvis konstant måste motiveras och inte ske slentrianmässigt.

Mina intressen avspeglas också i de nätverk jag är aktiv inom; alt.net oresund och AgileSkåne.

Som övergripande systemarkitektur har jag och mina kollegor bland annat fastnat för Eric Evans Domain-Driven Design (DDD). På detaljnivå arbetar vi mycket med mönster från Martin Fowlers PoEAA och allmänna GoF-mönster, med NHibernate som object/relational mapper (ORM) samt Visual Studio 2010 och C# 4 som utvecklingsmiljö/-språk. Dependency Injection är något vi har mycket stor nytta av och vi använder StructureMap som verktyg. Databasen är Oracle 10i och vi utvecklar GUI:n med bland annat ASP.NET MVC och WPF .

Innan DDD och ORM var det stora lyftet för mig (och många andra) TDD (Test-Driven Development) och i dag skulle det vara minst lika svårt att vara utan som mikrovågsugnen. Detta därför att med mångårig erfarenhet inom yrket har följt en djup insikt av betydelsen av kodkvalitet och krav uttryckta som kod (nöjda kunder, arbetsglädje, projektekonomi, ...). Hög kvalitet ger hög produktivitet helt enkelt. Senaste steget jag tagit är att alltmer fokusera på BDD och tester som verifierar just det som ger affärsnytta.

Min utbildningsbakgrund är civilingenjör från LTH (examen 1998) och jag bor med fru och tre söner i Bunkeflostrand (vid Öresundsbrofästet söder om Malmö).

En mer formell CV hittar man här: tinyurl.com/cv-of-martin