INFORMÁTICACURSOS DE INFORMÁTICA


PROGRAMACIÓN PYTHON


PROGRAMACIÓN JAVACONTIDOS TICS BACHARELATO

UD 0.- TICS E SOCIEDADE
          Historia da informática
             ENIAC


UD1.- HARDWARE
            Nocións xerais
            Identificación compoñentes dun ordenador
            
Identificación de portos
            Imaxes compoñentes
            Compoñentes do ordenador
            Actividades lúdicas
            Binario decimal
            Simulador ordenador 8 bits
          
UD2.- SISTEMAS OPERATIVOS. LINUX E WINDOWS

           Windows 3.11
            UBUNTU WEB
            Explicación sinxela directorios linux
            Exercicios carpetas linux
            Caracter ascii en ubuntu
            Entorno de traballo linux
UD3.- INTERNET
          Crear conta de correo en gmail.com
          Crear un espazo web en sites.google.com
UD4.- WRITER E WORD
UD5.- CALC E EXCEL
           Curso Calc
           Prácticas Calc
UD6.- MAXIMA
UD7.- BASE E ACCESS
UD8.- POWERPOINT E IMPRESS
            Curso Impress
            Prácticas Impress
            
Curso de Powerpoint
UD9.- GIMP
            Material curso gimpDiego Salazar
            Curso de gimp luciaalvarez
UD10.- PROGRAMACIÓN
            Curso Scratch
          http://courseware.ikor.org
inicio


ċ
deco.swf
(57k)
Martín Pardiñas,
27 abr. 2009 10:46
ċ
deco1.swf
(57k)
Martín Pardiñas,
27 abr. 2009 10:51
Comments