SISTEMA DIÉDRICO

EXERCICIOS. Estas fichas están interesantes para traballar na aula, xa que son un conxunto de pdf, nos cales cada folla é diferente da anterior e da seguinte. Deste xeito podes rapartilas na clase, e os alumnos si poden copiar a forma de facela, pero non as vistas ou a figura xa rematada. Se eres alumno, o que podes facer é descargar a ficha de vistas, facela e logo descargar a de figuras para comprobar o resultado, e tamén ao revés, primeiro intentas representar a figura a partir das vistas e logo comprobas o resultado
 
  
 
 
       

inicio

 
Comments