Prywatna strona Marty Kobiereckiej-Spruty
"Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil." 
                                                                     
                                                              Janusz Korczak
Marta Kobierecka-Spruta