Mark, musicus (NL)

Deze site is gemaakt om kleine muziekbestanden en artikelen te publiceren.
De inhoud is een aanvulling op de boeken die Mark publiceert.
Zie: http://mtgmarkkuijperspublicaties.blogspot.nl/
Er worden nog bestanden bijgeplaatst, enkele zijn verwijderd om in de boekenserie "Liedjes van de wind" geplaatst te worden. Daarin zijn ze aangevuld met liederen en speelstukken. Zo krijgt een musicus meer vaardigheden, de theorie krijgt dan betekenis door oefening.
De MP3-bestanden klinken op zich goed, toch kan het zijn dat bv. de lage tonen niet zo goed hoorbaar zijn als je kleine speakers gebruikt.

  Publicaties (Attachments)


De liederen zijn veelal geschreven voor (kinder)koor. Om thuis nog eens te beluisteren en te oefenen.
Ook documenten voor algemene muziekleer zijn hier te vinden. Een uitgebreidere versie wordt aangegeven met een volgnummer zoals (2).
Het beste boek voor muziek vind ik nog altijd: "Versuch über die Wahre Art das Klavier zu spielen", geschreven door C. Ph. E. Bach. Het was een lesboek van Wolfgang Amadeus Mozart. Het is geschreven in het Duits, maar enkele hoofdstukken heb ik vertaald en opnieuw opgeschreven met behulp van de computer. Je vind het hoofdstuk 'Drieklanken'. Ook andere belangrijke historische boeken zijn heruitgegeven in hun oorspronkelijke vorm (fascimilé), zoals "Die Kunst des reinen Satzes in der Musik", geschreven door Johann Philipp Kirnberger, een leerling van Johann Sebastian Bach.

Er zijn ook enkele oudere liederen/speelstukken bij. In de begeleiding keert de melodie (of fragmenten daarvan) telkens terug. Eenvoudig gezegd: er komen steeds meer vrolijke melodieën bij. Het geheel wordt zo een mooi stemmenweefsel.
Dat niet alleen klassieke muziek zo klinkt laat ik in mijn boekenserie "Liedjes van de wind" horen. Alleen de melodie was bekend, maar samen met de andere instrumenten klinkt het geheel veel vrolijker. 

Mark beschouwt alle hier gepubliceerde werken vrij van auteursrechten.
(Ter verduidelijking: evt. eigen nieuwe composities, liederen die tijdens vieringen/diensten uitgevoerd worden en werken van componisten die langer dan 70 jaar zijn heengegaan zijn vrij van auteursrechten.)
Je mag ze vrij beluisteren, opslaan op je computer en afdrukken als je wilt.

Veel plezier toegewenst aan jou en je medemuzikanten!

Mark


  Contact


Het is niet mogelijk om te reageren op berichten in deze site. Hiervoor ga je naar het blog:
http://mtgmarkkuijperspublicaties.blogspot.com/
In het onderste (oudste) bericht kun je een reactie plaatsen.

Ċ
Mark Kuijpers,
28 feb. 2013 03:31
Ć
Adventslied.mp3
(2471k)
Mark Kuijpers,
28 feb. 2013 03:27
Ċ
Mark Kuijpers,
28 feb. 2013 03:26
Ć
Daar was een sneeuwwit vogeltje.mp3
(1183k)
Mark Kuijpers,
28 feb. 2013 02:44
Ċ
Mark Kuijpers,
28 feb. 2013 02:46
Ċ
Mark Kuijpers,
4 mrt. 2013 12:15
Ċ
Mark Kuijpers,
4 mrt. 2013 12:19
Ć
Largo (G.F. Händel) SCORE.mp3
(4776k)
Mark Kuijpers,
4 mrt. 2013 12:44
Ċ
Mark Kuijpers,
28 feb. 2013 02:49
Ċ
Mark Kuijpers,
29 mrt. 2012 00:49
Ć
OnzeVaderTuyenSCOREMP3bestand.mp3
(2230k)
Mark Kuijpers,
11 feb. 2010 13:26
Ċ
Mark Kuijpers,
11 feb. 2010 13:27
Ċ
Mark Kuijpers,
28 feb. 2013 02:55
Ċ
Mark Kuijpers,
24 mrt. 2013 08:11
Ċ
Mark Kuijpers,
29 mrt. 2012 01:00