Programi i Lendesi BM

REPUBLIKA  E  SHQIPERISË

UNIVERSITETI  I  TIRANËS

Fakulteti i Ekonomisë

Departamenti Marketing-Turizëm

 

Leksione Ne Lenden Bazat e Marketingut

 

Mesimi zgjat 15 jave. Ne nje jave 3 ore (60 min.)  leksione dhe seminare

Studentet ne grupe me  5   vete (sipas listes bashkangjitur) do te paraqesin dhe mbrojne nje projekt kursi per nje produkt te caktuar, duke studiuar tregun vendas/nderkombetar/rajonal

 

 

Javet

 

                      TEMAT

 

I

Bazat e Marketingut dhe evoluimi i Mjedisit Marketing

 

 

II

Informacioni dhe Kerkimi  Marketing

 

 

III

Sjellja Konsumatore

 

 

IV

Segmentimi i Tregut  dhe pozicionimi

 

 

V

Politikat/teknikat e Marketingut  (Miksi Marketing

 

 

VI

Produkti, Kuptimi, elementet, cikli i jetes.

 

 

VII

Produktet e reja

 

 

VIII

Shperndarja

 

 

IX

Promocioni

 

 

X

Komunikimi

 

 

XI

Cmimi

 

 

XII

Komunikimi

 

 

XIII

Aplikime te Marketingut

 

 

XIV

Sherbimi i klienteles dhe kujdesi per klientin

 

 

 

 

 

 

 

Vleresimi i studenteve: Behet me provim me shkrim. Studentet vleresohen:

Per pergatitjen dhe mbrojtjen e Projektit te kursit                               10 pike

Per mbarevejtjen Mesimore.(seminare, raste studimotre etj. )            10 pike

Per rezultatin ne provimin me shkrim                                                    80 pike

 

1. Seminaret do te zhvillohen me: Adela Llatja MSC

Literatura baze: Leksione te parashkruara

 

 

Lektori

 

Prof. Dr. Ilia KRISTO

Comments