Nota Bazat e Marketingut 2008-2009

Bashkengjitur do te gjeni vleresimin per lenden Bazat e Marketingut, per grupet F109, F110, F111 dhe F112, sipas kodeve qe ju jane shperndare ne leksion.
Ne rast se ju ka humbur kodi, ju lutem shruani ne: adela.llatja@gmail.com,  dhe nese keni ankesa ne lidhje me noten shkruani ne adresen iliakrist@yahoo.com.

Ballafaqimi me tezat do te behet diten e hene dt : 2 mars 2009, ora 13.00-14.30 ne zyren e profesor Ilia Kristos ne katin e peste.Ĉ
Adela Llatja,
Feb 26, 2009, 11:13 PM
Comments