Dotazník pro mladé muže

Jsem studentkou Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
a v rámci své závěrečné magisterské práce se zabývám
problematikou cesty ke kněžství v Arcidiecézi pražské.
 
Obracím se proto na vás, mladé muže, kteří jste se ještě nerozhodli
pro své životní povolání, se zdvořilou prosbou o vaši pomoc a spolupráci,
která by byla pro moji práci důležitým přínosem. Prosím vás o vyplnění tohoto dotazníku.
 
Ujišťuji vás, že dotazník je naprosto anonymní, proto prosím o upřímně
promyšlené a pravdivé odpovědi, aby se dosáhlo nezkreslených výsledků.
Pokud vám připadá toto téma zajímavé, požádejte, prosím, své kamarády,
aby dotazník rovněž vyplnili.
 
Na těchto stránkách se s vámi následně ráda podělím o vyhodnocení dotazníků.

 

Děkuji za vaši spolupráci a čas.

 

Markéta Jungová