Maristpatrene i Norge
 

Hvem?


I Norge er vi fire maristpatre, fra fire europeiske land:

Jo Neve fra Nederland, Rory Mulligan fra Irland, Andreas Rupprecht fra Tyskland og Erik J. Ruud fra Norge.

 

Hvor?


Jo Neve er prest hos St. Josephsøstrene på Grefsen.

Andreas Rupprecht har hovedansvar for St. Gudmund på Jessheim på Øvre Romerike, mens Erik J. Ruud jobber halv tids som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

Rory Mulligan er bl. a. spiritual for bispedømmets prestesminar. 

Både Erik Ruud og Rory Mulligan tilbyr i tillegg åndelig veiledning og retretter i ignatiansk tradisjon, ofte i samarbeid med St. Josephsøstrenes retrettsenter på Grefsen i Oslo. 

I tillegg ordensinterne oppgaver.




Når?


Maristene kom til Norge lørdag 20 juni 1925.