legmaristbrev‎ > ‎

PÅSKEBREV, mai 2014

lagt inn 15. mai 2014, 13:20 av Andreas Rupprecht

MARISTPÅSKEBREV

Mai, 2014 

Kjære marister og maristinteresserte!

Vi er sent ute med dette brev, men PÅSKE, årets høydepunkt for oss kristne, varer helt til Kristi himmelfartsdag. Vi gratulerer hverandre med påsketiden og ber om at påskens glede og håp kan veves inn i hverdagslivet til hverandre. St Peter Chanels fest i slutten av april var også en påminnelse om vårt kall til å bære korset etter Jesu eksempel, trygg på hans løfte om oppstandelse og evig liv.

Lørdagsseminar? I år har vi ikke hatt overskudd til å holde et lørdagsseminar på vårparten, men til høsten planlegger vi ett, med temaet: ”Gammeltestamentlige forvarsler om Jesu mor”, den 1. nov. på St Josephretrettsenter, Grefsen. Pater Erik Ruud er svært begeistret for dette emne og regner med at han vil overraske mange av oss ved å presentere langt flere tekster enn vi venter! Seminaret kan bli en aldeles fin opptakt til advent som begynner noen uker senere.

Bidrag til brevet. Alle ser vi det som ønskelig med flere bidragsytere til våre maristbrev. Denne gangen kan vi takke Bente Bergesen i Stavanger for følgende refleksjon:

HVERDAGSFROMHET tenkte jeg denne lille betraktningen skulle handle om. Hvordan leve et liv som marist i hverdagen, langt borte fra løfteavleggelse, retretter og andre samlinger av marister? Mens jeg lette etter en innfallsvinkel, kom jeg til å lese intervjuet Pave Frans hadde med jesuittenes amerikanske tidsskrift, America.

Når han blir spurt om sitt forhold til bønn, svarer Frans med å fortelle hvor viktig det er å bruke tid til ’discernment’. Første gang jeg støtte på dette ord var på min første retrett for mange år siden på Nesøya, der St Josephsøstrene holdt til den gang. Jeg kjente ikke ordet, og skjønte ikke så mye av den norske oversettelsen heller:’å skjelne mellom åndene’. Men det ordet hat fått stor betydning for meg siden.

I legmaristenes opptagelse har vi med en del som vi har kalt ’forbildet’. Her sier vi bl.a. at ”Forbildet for en maristvil være … å finne tid til et tilbakeblikk i bønn om kvelden”. De vanskelige ordene dekker over noe svært enkelt: Et øyeblikk i stillhet, en bønn om lys til å forstå og se, en takk for det dagen har bragt. En slik stund leder videre til en følelse av hvor Gud var meg nær denne dagen, og gjennom det finner vi noen svar, ofte ikke det vi ventet, men en visshet om at jeg er sett og elsket.

Dette er den viktigste delen av hverdagsfromhet for en marist, slik det var for Ignatius og er for pave Frans. Det føles som en flott tradisjon å være en del av! Gjennom disse øyeblikkene i tilbakeblikk, hvor vi prøver å skjelne Guds ånd fra andre ’ånder’, skjer det noe med oss. Vi blir åpne for forandringer, vi blir modige og villige til å ta sjanser.

Vi takker Bente for innlegget og håper at andre kan bidra med egne tanker senere.

Forbønn. Patrene ber fortsatt om legmaristers forbønn for kall og spesielt for vår novise Nikolai som følger dette krevende program sammen med 9 andre fra ulike land i Davao, på Filippinene. Vi eldre marister synes at disse unge menn er dristige. De går mot strømmen i en tid som er så mye mer avkristnet enn den gang vi tok samme skritt. De fortjener vår forbønn. Pater Rory skal besøke Nikolai i begynnelsen av juni. Han gleder seg til å se det nye novisiatshus og de prosjekter som maristene står for.

Grupper? Noen legmarister ønsker å komme sammen med andre til en bønnestund, kanskje så ofte som en gang i måneden. Hittil har dette bare vært mulig i Oslo, og bare for noen få. Men kanskje er det andre som man kan få med seg der man bor. Hvorfor ikke gi dem den blå folder ”Engasjert som Maria” (eller be patrene sende en til vedkommende) eller låne dem Craig Larkins ”Troende og Tro”, eller tipse dem å gå inn på maristene.katolsk.no for å se på Mariatanker for måneden? Det kan være til berikelse for alle parter å ha flere liketenkende å støtte seg til.

Nytt lesestoff er alltid velkomment. For tiden er p. Erik kommet langt med oversettelsen av Francois Drouillys ”15 dager med Jean-Claude Colin”. Denne samling av korte meditasjoner vil foreligge til seminaret 1.november hvis alt går etter planen.

I mellomtiden marker patrene et par jubiléer:

Høstens jubiléer: Den 2.september feirer p. Erik Ruud 25 år som prest og den 8.sept.

feirer p. Andreas Rupprecht 25 år som marist. Siden det er maristenes tur å stå for KALLSMESSE i september (torsdag den 4.sept. kl.18.00 i St Olav, Oslo) vil patrene ha en dobbel markering da, både under messen og under en utvidet kirkekaffe etterpå. Det hadde vært veldig hyggelig om flere som mottar dette brev kunne delta.

Til slutt er det bare å ønske alle marister og maristinteresserte en riktig god sommer. Må Marias eksempel hjelpe oss alle til å være Guds nærvær bevisst; må hun be ham velsigne oss ikke minst i våre personlige forhold og gjøre oss, som henne, til disipler.

God sommer! 

Rory Mulligan, sm                 Annefi Torp

Comments