Legmaristbrev        


PÅSKEBREV, mai 2014

lagt inn 15. mai 2014, 13:20 av Andreas Rupprecht

MARISTPÅSKEBREV

Mai, 2014 

Kjære marister og maristinteresserte!

Vi er sent ute med dette brev, men PÅSKE, årets høydepunkt for oss kristne, varer helt til Kristi himmelfartsdag. Vi gratulerer hverandre med påsketiden og ber om at påskens glede og håp kan veves inn i hverdagslivet til hverandre. St Peter Chanels fest i slutten av april var også en påminnelse om vårt kall til å bære korset etter Jesu eksempel, trygg på hans løfte om oppstandelse og evig liv.

Lørdagsseminar? I år har vi ikke hatt overskudd til å holde et lørdagsseminar på vårparten, men til høsten planlegger vi ett, med temaet: ”Gammeltestamentlige forvarsler om Jesu mor”, den 1. nov. på St Josephretrettsenter, Grefsen. Pater Erik Ruud er svært begeistret for dette emne og regner med at han vil overraske mange av oss ved å presentere langt flere tekster enn vi venter! Seminaret kan bli en aldeles fin opptakt til advent som begynner noen uker senere.

Bidrag til brevet. Alle ser vi det som ønskelig med flere bidragsytere til våre maristbrev. Denne gangen kan vi takke Bente Bergesen i Stavanger for følgende refleksjon:

HVERDAGSFROMHET tenkte jeg denne lille betraktningen skulle handle om. Hvordan leve et liv som marist i hverdagen, langt borte fra løfteavleggelse, retretter og andre samlinger av marister? Mens jeg lette etter en innfallsvinkel, kom jeg til å lese intervjuet Pave Frans hadde med jesuittenes amerikanske tidsskrift, America.

Når han blir spurt om sitt forhold til bønn, svarer Frans med å fortelle hvor viktig det er å bruke tid til ’discernment’. Første gang jeg støtte på dette ord var på min første retrett for mange år siden på Nesøya, der St Josephsøstrene holdt til den gang. Jeg kjente ikke ordet, og skjønte ikke så mye av den norske oversettelsen heller:’å skjelne mellom åndene’. Men det ordet hat fått stor betydning for meg siden.

I legmaristenes opptagelse har vi med en del som vi har kalt ’forbildet’. Her sier vi bl.a. at ”Forbildet for en maristvil være … å finne tid til et tilbakeblikk i bønn om kvelden”. De vanskelige ordene dekker over noe svært enkelt: Et øyeblikk i stillhet, en bønn om lys til å forstå og se, en takk for det dagen har bragt. En slik stund leder videre til en følelse av hvor Gud var meg nær denne dagen, og gjennom det finner vi noen svar, ofte ikke det vi ventet, men en visshet om at jeg er sett og elsket.

Dette er den viktigste delen av hverdagsfromhet for en marist, slik det var for Ignatius og er for pave Frans. Det føles som en flott tradisjon å være en del av! Gjennom disse øyeblikkene i tilbakeblikk, hvor vi prøver å skjelne Guds ånd fra andre ’ånder’, skjer det noe med oss. Vi blir åpne for forandringer, vi blir modige og villige til å ta sjanser.

Vi takker Bente for innlegget og håper at andre kan bidra med egne tanker senere.

Forbønn. Patrene ber fortsatt om legmaristers forbønn for kall og spesielt for vår novise Nikolai som følger dette krevende program sammen med 9 andre fra ulike land i Davao, på Filippinene. Vi eldre marister synes at disse unge menn er dristige. De går mot strømmen i en tid som er så mye mer avkristnet enn den gang vi tok samme skritt. De fortjener vår forbønn. Pater Rory skal besøke Nikolai i begynnelsen av juni. Han gleder seg til å se det nye novisiatshus og de prosjekter som maristene står for.

Grupper? Noen legmarister ønsker å komme sammen med andre til en bønnestund, kanskje så ofte som en gang i måneden. Hittil har dette bare vært mulig i Oslo, og bare for noen få. Men kanskje er det andre som man kan få med seg der man bor. Hvorfor ikke gi dem den blå folder ”Engasjert som Maria” (eller be patrene sende en til vedkommende) eller låne dem Craig Larkins ”Troende og Tro”, eller tipse dem å gå inn på maristene.katolsk.no for å se på Mariatanker for måneden? Det kan være til berikelse for alle parter å ha flere liketenkende å støtte seg til.

Nytt lesestoff er alltid velkomment. For tiden er p. Erik kommet langt med oversettelsen av Francois Drouillys ”15 dager med Jean-Claude Colin”. Denne samling av korte meditasjoner vil foreligge til seminaret 1.november hvis alt går etter planen.

I mellomtiden marker patrene et par jubiléer:

Høstens jubiléer: Den 2.september feirer p. Erik Ruud 25 år som prest og den 8.sept.

feirer p. Andreas Rupprecht 25 år som marist. Siden det er maristenes tur å stå for KALLSMESSE i september (torsdag den 4.sept. kl.18.00 i St Olav, Oslo) vil patrene ha en dobbel markering da, både under messen og under en utvidet kirkekaffe etterpå. Det hadde vært veldig hyggelig om flere som mottar dette brev kunne delta.

Til slutt er det bare å ønske alle marister og maristinteresserte en riktig god sommer. Må Marias eksempel hjelpe oss alle til å være Guds nærvær bevisst; må hun be ham velsigne oss ikke minst i våre personlige forhold og gjøre oss, som henne, til disipler.

God sommer! 

Rory Mulligan, sm                 Annefi Torp

Sommeren 2013

lagt inn 8. jul. 2013, 02:55 av Andreas Rupprecht

Kjære marister og maristinteresserte!

 

Sommeren er ankommet landet, - sterkt forsinket, men desto mer velkommen. Høytidelige feiringer i kirken, 1.kommunion, konfirmasjon og bryllup, veksler nå med hjemmekoselige grillfester og turer til lands, til fjells og til sjøs. Ja, vi har mye å takke for, - mye glede å dele med andre.

 

En viktig milepæl for legmarister i Norge var en workshop den 27.april. En gruppe legmarister brukte dagen til å utarbeide et forslag til en egnet prosess for opptak av nye legmarister. Som de fleste er klar over hadde maristene fra starten av et ønske om en leg gren av maristfamilien, helt og holdent på legfolkets betingelser. Det var aldri intensjonen å danne en 3.orden, eller en form for ’klosterliv i verden’. Fellesnevnet skulle være spiritualiteten, heller enn felles bønn eller virke.

 

Gruppen møttes på ”Maristua”, maristpatrenes hus på Strømmen. De som var med mente at det var best å bygge på Craig Larkins ”Troende og Tro”, siden vi har den på norsk, - og eventuelt supplere denne med mer historisk bakgrunn. Resultatet av gruppens innsats, som er en norsk bearbeidelse av forslaget fra EMLC (European Marist Laity Coordination) som ble fremmet i fjor, følger som vedlegg.

 

Vårt neste lørdagsseminar blir den 5.oktober kl.10.30 – 17.00 på St Josephsøstrenes retrettsenter, Grefsen. Innledningsforedrag blir ved Pat O’Connor, en erfaren legmarist fra Middlesborough, som vil berette om maristaktivitet og identitet i forhold til både kirken og det sekulariserte samfunn i dagens Storbritannia. Hvorfor ikke gå inn på www.maristway.org ? Der kan du lese om bl.a. deres retrett i april og ”A Marist report from the UN” om det 57.årlige møte i Commission on the Status of Women” ved Maureen Meatcher, som er koordinator for de engelske legmarister.

 

Det er nylig blitt kjent at pave Frans har godtatt saligkåring av hele 524 martyrer fra den spanske borgerkrig. 66 av disse var maristskolebrødre, de fleste av dem under 40 år, den yngste bare 19. Saligkåringen er berammet til den 13.oktober, - slutten på kirkens ’Troens År’. Vitner hørte flere av disse brødre tilgi sine drapsmenn like før de døde. En av dem, broder Benedicto Andrés, skal ha sagt: ”Som spanjol tilgir jeg dere, som maristbroder takker jeg fordi dere lar meg ære Gud som martyr. Mitt håp er at mens vi ikke kunne være brødre i denne verden på grunn av våre forskjellige meninger, må vi likevel bli brødre i himmelen”. Også 9 maristpatre som ble drept i Spania i samme periode vurderes nå som kandidater til saligkåring.

 

Ellers har legmarister i Tyskland, Frankrike og Irland vært opptatt av legfolkets rolle i kirken 50 år etter 2.vatikankonsil. For nyheter om marister på den andre siden av kloden anbefales www.maristlaityaustralia.com (Asia og Stillehavet) og en meditativ vinkling på ’Troens År’ på www.maristlaitynz.org ved David Kennerley, sm. Kanskje må vi tilføye vår norske hjemmesider en kortfattet side på engelsk, slik at vi blir mer tilgjengelige for marister i andre land?

 

Marister som driver skoler og ellers arbeider med ungdom har store forventninger til Verdensungdomsdag i Rio, i slutten av juli. Mange av dem reiser med ungdom fra skoler og menigheter der de virker. P. Andreas er en av prestene som reiser med de norske deltakere. La oss følge dem med våre forbønner. Ca. 2 millioner ventes å delta.

 

La vår ’Magnificat’ være en sommersang om glede over Guds barmhjertighet og takknemlighet over å få lov til å bidra i Guds plan for verden på hver vår måte. Denne avsnitt fra den irske maristpater Augustin Doyles bønn ”Maria møy, Maria mor” 1955

kan inspirere oss i sommervarmen:

”Lær meg mor å ha Kristus kjær som du hadde ham kjær, da han bodde hos deg i Nasaret. Om jeg kunne se ham med dine øyne og bli et med ham i sjel og sinn, da ville han gi meg noe av den dype sjelero hans nærvær brakte deg”.

 

God sommer!

 

Rory Mulligan, sm         Annefi Torp

høsten 2012

lagt inn 30. sep. 2012, 15:53 av Andreas Rupprecht   [ oppdatert 30. sep. 2012, 15:53 ]

29. sept 2012

 

Kjære marister og marist-interesserte!

 

Høsten er en travel tid for oss alle. Det er nå det gjelder å komme i gang før vinteren. Nå må det legges grunnlaget for årets program på skolen og i menigheten. Fritid og ferie er tilbakelagt som gode minner til tross for dårlig vær.

 

For marister er det oftest i september at vi avlegger ordensløfter og feirer jubileer. I år har vi gleden av å se to unge nordmenn gi seg i kast med et prenovisiats år, den ene i Frankrike, den andre delvis i Irland og delvis her hjemme. La oss alle be for disse i løpet av de månedene som kommer, - at de får oppfatte Guds vilje og kall riktig, og at de får mot til å si ja, uansett hva det innebærer.

 

For alle legmarister er det godt å vite om alt som skjer i andre deler av Europa, - som for eksempel at både engelske og tyske legmarister var samlet til fordypning i løpet av september, at de italienske samles 13./14. oktober, de franske 10./11. november og de spanske 15. november. Vi utgjør et usynlig fellesskap over landegrenser da, når vi samles i Oslo til et lørdagsseminar den 20. oktober – se under.

 

Forhåpentlig kan mange delta den 20. oktober. Pater Jan Hulshof, maristenes tidligere generalsuperior, er nå tilknyttet legmaristenes nettverk i Europa. Han ser frem til å dele nye innsikter i Colins visjon for kirken som kan være høyst relevante for vår ”Troens år”.

 

Det er bare i nyere tid at maristene har bestemt seg for å fremme Jean-Claude Colin for en kirkelig vurdering til eventuell saligkåring. Ettersom de historiske studiene avdekker dypere og mer uventete sider ved stifteren, øker interessen. Vi kommer til å sende ut både bilder og bønneforslag om noen uker.

 

Vi, maristpatrene, ber om Guds velsignelse for den tjeneste hver legmarist gjør, i hjemmet, på arbeidsplassen, på skolen, i menigheten, i samfunnet ellers. Må Maria la dere dele litt av hennes ”Magnificat”, - slik at hver og en kan synge den frimodig og med glede.

 

- Rory Mulligan, sm

 

Maristbrev våren 2012

lagt inn 22. mar. 2012, 13:49 av Andreas Rupprecht

4. søndag i fasten

18. mars 2012

Kjære marister og maristinteresserte!

Snart feirer vi påsken; våren er allerede her og de grønne påskelinjespirene ligner på brev som kom med dagens post, - fremdeles lovende og hemmelige, så lenge de ennå ikke er åpnet.

I fastetiden følger vi Jesus gjennom lidelseshistorien. Hvis vi går korsveien i kirken synger vi ”Stabat Mater” og slår følge med hans mor på vei til Golgota. Vi kan lære av henne å følge ham som trofaste disipler, og hennes smerte slipper oss inn i et nærmere, mer personlig forhold til ham. Er det ikke slik at hele menneskehetens lengsel etter det gode er fortvilet og skakkjørt tilstede i Marias moderlige smerte, der hun holder det døde legeme før det legges i graven? Det er vel grunnen til at Michelangelos ’Pietà’ betyr så mye for så mange.

Og påskenatt, når Jesu løfte oppfylles, kan vi synge ut vår og Marias påskeglede. Da kan påskeliljene og hele våren synge med i vår Halleluja, og vi fornemmer en evig mening med vår ellers så alminnelige hverdag.

NYHET 1. Noen legmarister i Oslo-området har begynt å treffes regelmessig, 3. tirsdag hver måned, etter kl.18 messe i St Olav domkirke. Møtene holdes i Mariagården, Akersveien 16 og varer til kl. 20.00, når de som har tid til det tar en kopp kaffe eller te.

Møtene består av: 1) Angelusbønnen, 2) tid til å dele følelser og tanker om et tema, for eksempel én side av Craig Larkins bok ”Troende og Tro”, 3) egne forbønner for Kirken og verden, for kjente og familie, for kall til alle tjenester i Kirken og til maristenes rekker, 4) avslutning med Marias ”Magnificat”. Hvis du er på Oslo-besøk på en 3. tirsdag er du hjertelig velkommen, men for sikkerhets skyld ring eller mail Annefi Torp (41256888, Annefi.torp@gmail.com) på forhånd.

NYHET 2. Programmet for vår valfart til RØLDAL ser slik ut:

Lørdag 30. juni

15.00

Ankomst Hordatun hotell

 

 

Åpningsandakt. Orientering om Røldals historie

 

18.00

Messe i Røldal kirke med vesper

 

20.00

Middag

 

22.00

Komplet (siste tidebønn)

Søndag 1. juli

08.00

Frokost (– 09.00)

 

09.30

Laudes

 

10.00

Tema: Maria som modell for Kirken og dens medlemmer

i dag, - også for menn, - også for ungdom?

 

11.15

Kaffe/te

 

11.30

Vi deler våre erfaringer og fremtidsvyer

 

13.00

Lunsj

Avreise

For å sikre overnatting og måltider på Hordatun er det viktig å melde deg til Annefi Torp snarest, helst før den 29. mars, slik at hun kan reservere plass på Hordatun, før hun reiser til utlandet. Senere påmeldinger til p. Rory. Pris blir ca. kr. 1.600 totalt, men kr. 400 ekstra for enkelt rom.

NYHET 3. Maristpatrene har to besøk i Den stille uken og etter påske. Pater Martin McAnaney, vikarprovinsial basert i Paris og ansvarlig for formasjon (utdannelse, trening m.m.) Han skal veilede både prestene og de to kandidater. Han skal også planlegge et prenovisiat for hver av disse. Uken etter kommer p. Alejandro Muñoz, generalassistent basert i Roma, på offisiell visitas. Vi ber alle legmarister og andre venner om forbønn for begge besøk. På forhånd, takk!

NYHET 4. Dette brev er tenkt som et bindeledd mellom alle marister i Norge, leg så vel som de med ordensløfter. Kanskje kan brevet bli til et forum for utveksling av innsikter og ideer hvor alle kan bidra etter hvert. Da får vi takke Annefi, for at hun setter prosessen i gang med innlegget nede, - til ettertanke og etterfølgelse!

Med beste ønske for en velsignet påske og forsommer.

Rory Mulligan, sm

 

 

Maristtanker fra Italia

Hver måned skriver pater Antonio Airo og Maria Grazie Asti (koordinator for de italienske legmarister) et brev til legmaristene i Italia. Jeg er så heldig at jeg får dette tilsendt hver måned fra Maria. I februar delte de følgende tanker med legmaristene:

Magnifikatet gir liv

·      En tro uten handlinger er død fordi den da ikke er legemliggjort i våre liv

·      Handlinger uten tro er bare aktivitet

·      Handlingene er ikke bare «gode handlinger», men et liv i kjærlighet og sannhet

·      Maristenes spiritualitet er en gave som lar oss hver dag arbeide med å bli mer lik Maria (tenke, betrakte, gjøre som Maria) – disippel av Jesus.

·      Gaven er ikke gitt meg for at jeg skal holde den som en «privat eiendel», men er gitt for å gå gjennom meg for å gi frelse til alle

·      Gaven mottas og føles i sin rike oppmuntring sterkt til å videreføre hyllesten til Gud

Annefi Torp

Maristbrev, vinter 2011-12

lagt inn 7. des. 2011, 14:35 av Andreas Rupprecht

1. søndag i Advent, 27. november 2011                                        

Kjære marister og maristinteresserte!

Siden det siste brev har vi holdt et lørdagsseminar med reportasje fra den europeiske legmaristsamling i Francheville, Lyon, i august. Av flere grunner måtte seminaret holdes senere enn planlagt og heller ikke i Mariagården, Akersvn som annonsert. Nok en gang kom St Josephsøstrene oss til unnsetting og lot oss bruke salen over deres retrettsenter på Grefsen, den 5. november.

Annefi Torp berettet om samlingen i Francheville ved selv å kommentere et powerpointopplegg som den tyske gruppen hadde satt sammen. Det som gjorde sterkeste inntrykk på de 18 deltakere på Grefsen var kanskje bredden og variasjonen i legmaristers aktiviteter, møteform og sammensetning. Nettopp fordi maristspiritualitet er til de grader rettet inn mot hverdagens små og store utfordringer vil den alltid åpne for et helt spektrum av følelser, innsikter og engasjementsfelter.

Et konkret forslag fra italienerne i Francheville var å ta Marias ”Magnificat” som vår fellesbønn, - alle legmarister ber den daglig. Dette syntes mange svært godt om siden noe så kort blir det alltid mulig å finne tid til, og versene gjengir vårt kall i et nøtteskall. Marias kall er vårt og hele kirkens kall slik Det II Vatikankonsil skildrer henne som modell for det kristne liv, både for oss som individer og som fellesskap.

Selvfølgelig skal vi alle be vår personlig utvalg av bønner, men vi står fri til å velge. Rosenkransen er hverdagskost for veldig mange, andre igjen har mulighet til å delta i hverdagsmesser, eller sakramentstilbedelse, korsvei- eller andre andakter. Alle disse er å anbefale, men for marister blir alle preget av en dreining mot det meditative, - etter Marias eksempel. I middelalderen brukte man bilde av kyr som tygger drøv for å forklare dette med å grunne på Guds mysterier i ens hjerte. Kanskje virker bildet litt fremmed for oss i dag, urbaniserte som vi er blitt. Likevel er vi full klar over at vi ennå ikke har fordøyd alt det vi har lest og lært om Jesu glade budskap.

Den siste delen av dagen delte vi oss i 2 grupper for å svare på:

1) Hvordan møte et ønske hos flere om regelmessige møter til bønn og refleksjon?

2) Hvordan få mest utbytte av e-post/nettsted, for oss som bor så spredt?

Gr. 1) fant ut at det var ulike ønsker bak spørsmålet, men tilslutt mente at det er best at de som ser en mulighet for å komme i gang får bare gjøre det. Annefi har reservert ungdomslokalet bak St Olav, Oslo tirsdag 13. desember kl.18.30 til det første møte. Det er 5 som har sagt at de kan være med, - også p. Rory. Fint om flere kan bli med.

Gr. 2) fant ut at ”Mariatanker” hver måned var å satse på videre, men at Maristbrev 4 ganger i året ville vinne på å ha korte innlegg fra flere legmarister. Dette klarte vi ikke til dette brev pga julestrida, men prøver å få det til, til våren.

Et forslag om en kort valfart til Røldal 7./8. juli vekket interesse, men det viser seg at det blir et fullt pilegrimsprogram på Røldal da, uten plass til oss. Hva med helgen før?

Hvis minst 20 personer melder seg som seriøst interessert innen 15. januar (de må gi beskjed om de ønsker enkeltrom eller er villig til å dele rom) vil Annefi og p. Rory stå for gjennomføring av forslaget, som nå ser slik ut:

 Valfart til Røldal stavkirke, 30. juni/1. juli 2012

En valfart med marist retrettpreg, - og midtnattsmesse i Røldal stavkirke.

Pris: ca. kr. 1.600,- (inkluderer bussreise fra Oslo m. lunsj,

 middag, overnatting*, frokost på Hordatun, 4km fra Røldal og lunsj på hjemreisen)

*enkelt rom, kr.500,- i tillegg.

Meld deg før 15. januar

til  rory.mulligan@katolsk.no

eller SMS til 46 46 51 55

Advent og juletiden innbyr til bønn, også for hverandre. Det er mange fester, også troen på Lysets komme til vår mørkelagte jord inspirerer alle til å tenke over mysteriene i våre hjerter, - etter Marias eksempel. Må Gud velsigne dere og deres hjem under de kommende høytider.

 

Rory Mulligan, sm

Kontaktprest for Legmarister i Norge                                                               

Neste brev i mars.

Høsten 2011

lagt inn 1. okt. 2011, 04:53 av Andreas Rupprecht   [ oppdatert 1. okt. 2011, 05:01 ]

Fest for Erkeenglene, 29. september 2011

Kjære marister og maristinteresserte! 

Forhåpentlig har dere hatt en fin sommer, - i hvert fall i den grad dere er blitt skånet for ringvirkninger av 22. juli-tragedien! Ofrene og pårørende må fortsatt være et bønneemne for oss alle. Men så er det ’på’n igjen!’ ikke sant?, - og vi får brette opp ermene før vinterens utfordringer, mens vi nyter høstens fargeprakt så lenge.

Jeg begynte å skrive dette brev dagen før den 12. september, som er en av de mindre Mariafester, nemlig Marias navnedag. Festen er oftest blitt valgt for avleggelse av ordensløfter blant marister. I år markerer prestene starten på et fornyelsesår med grundig refleksjon over regelen og spiritualiteten vi har arvet etter Jean-Claude Colin. Legmarister innbys til å gå i forbønn for prestenes fornyelse, at Gud må gjøre dem bedre i stand til å være til støtte for lokalkirken og legmarister, - og å kunne ta i mot nye kall hvis Gud vil. Dette siste er blitt høyst aktuelt for oss i Norge i det siste, i det to unge nordmenn har søkt om å få være ordenskandidater. De fortjener vår forbønn.

Men på den 12. sept. måtte jeg til Irland for å forrette en rekviem, - og ble utsatt for en kraftig bronkitt som forsinket hjemreisen i 10 dager. Bare nå kan jeg fullføre brevet. I mellomtiden kunne ikke Annefi Torp og undertegnede forberede seminaret som var planlagt for den 8. oktober! Vi skulle redegjøre for alt det inspirerende vi hadde opplevd i Francheville i august, da vi deltok i det europeiske legmaristseminar med 110 andre deltakere fra 7 land.

Obs: Seminaret 8. oktober flyttet til 5. november

Vi håper at mange vil kunne delta den 5. november kl. 11 – 17, (søndagsmesse kl. 18) på St Joseph retrettsenter på Grefsen, hvor søstrene nok en gang gir oss lov til å bruke deres lokaler. Av hensyn til bevertning ber vi om påmelding til undertegnede.  Forhåpentlig vil vi klare å holde en liknende endagsseminar i Stavanger før jul.

Vi har mye spennende å rapportere fra Francheville, - om ulike måter for grupper å møtes og om forskjellige former for engasjement i kirken lokalt, med mer. Et resultat av våre samtaler med legmarister fra England i august er tanken om en valfart til Walsingham, ’Englands Nasaret’ i Norfolk, hvor vi kan delta i englendernes ’Marist Day’ (De pleier å bruke 8 turbusser, så det blir litt av en mønstring!) som feires 1. lørdag i juli hvert år. Dessverre er det for sent til å organisere en tur allerede i 2012.

Et gjennomgangstema i Francheville var at maristspiritualitet er tidsaktuell, treffer  mennesker der hvor de befinner seg, og styrker de troende i alle motstridende debatter som preger Kirken for tiden. Den gir oss et godt utgangspunkt både for forbønn og for engasjement.

Må Vårherre velsigne dere og deres hjem.

Neste brev i desember.

Rory Mulligan, sm

Kontaktprest for Legmarister i Norge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post/besøk: Maristua, Kroken 15, 2010 Strømmen

Telefon: 63 81 93 76; mobil: p. Rory Mulligan 46 46 51 55; p. Erik Ruud 40 40 82 09; p. Andreas Rupprecht 95 17 17 89

e-post: maristene (at) katolsk.no

hjemmeside: maristene.katolsk.no

Maristpatrene i Norge er medlemmer av maristenes (Societas Mariæ) europeiske provins, basert i Paris.

Sommeren 2011

lagt inn 3. jul. 2011, 11:00 av Andreas Rupprecht

Fest for St Peter og St Paul, 29. juni 2011                                        

Kjære marister og maristinteresserte! 

Hvordan er det at midtsommer og St Hans kommer på oss like overraskende som ’jula på kjerringa’? Heldigvis stresser vi ikke med bakst og presanger denne gang, men kan nyte sommerens ro.

Også i kirken er tiden etter pinse rolig, - en fortsettelse av det alminnelige kirkeår. Som marister fokuserer vi gjerne på Jesu skjulte alminnelige liv sammen med Maria og Josef i Nasaret. Jean-Claude Colin understrekte til stadighet hvordan denne del av Jesu liv kan fungere som et ikon for oss, et samlende bilde som vi kan rette alle våre forhold etter. Det gjelder forholdet til Gud, til kirken, til andre, til oss selv og til våre ulike oppgaver. Ved å se alt fra Nasaret kan vi (gjen)finne vår åndelige likevekt.

Siden siste brev tidlig på våren er vi kommet i gang med ’Mariatanker’ for hver måned på maristene.katolsk.no og vi har hatt nok en presentasjon av maristspiritualitet, etter kallsmessen i St Olav den 5. april. Denne gangen brukte vi Gerd Grønvold Saues salme ”Gud lær meg som du lærte Maria” og noen salmer av Eyvind Skeie for å formidle vårt ønske om å dele Marias egen fromhet, heller enn å fokusere på henne selv.

’Mariatanker’ hver måned har fått positiv respons, spesielt som tillegg til jesuittenes daglige sacredspace.ie. Tankene har vært knyttet til kirkens kalender: Marias svar til Gabriel (mars), hennes smerte under korset (april), hennes påskeglede (mai) og hennes plass blant disiplene før pinse (juni).

Og hva skjer fremover? I august vil over 100 legmarister fra 8 land i Europa samles nær Lyon i Frankrike, for å drøfte alle sider ved vårt kall og vår plass som marister både i kirken og i verden av i dag. Annefi Torp og jeg gleder oss til å være med som representanter fra Norge. For å hjelpe oss med dette har en liten gruppe holdt en ’brainstorming’ på pinseaften i Maristua på Strømmen. I tillegg har jeg fått mange tips og innspill under retretten i Sandnes siste fredag og lørdag. Vær så snill å ta denne sammenkomst i Frankrike med i dine forbønner. Mye godt kan komme ut av den i form av bl.a. et nettverk over landegrenser, opptak til gjensidig besøk, utveksling av idéer og artikler, på papir eller digitalt.

Nok en sak å ta med i forbønnsrekken er noen unge menn som vurderer å prøve sitt kall som marister. De kjenner behovet for at andre ber for dem. Noen er konvertitter, slik at de ikke har slektninger og venner med innsikt i hva et kall til ordensliv innebærer, for så å bære dem frem i bønn.

Høstens maristseminar skal finne sted i Mariagården, Akersveien 16, Oslo, lørdag den 8. oktober kl.10.30 – 16.30 (med servering). Invitasjon med flere detaljer sendes i posten i begynnelsen av september. Hovedsaken blir naturligvis en fyldig rapport fra samlingen i Frankrike og deretter vurdering av ulike tiltak videre. En måned senere blir det en oppfølging i Rogaland, men datoen er ikke avklart ennå.

I mellomtiden er det bare å ønske dere en fin sommer, fylt med Guds nåde og fred.

Hilsen så lenge! 

Rory Mulligan, sm

Kontaktprest for legmarister i Norge


Neste brev i september


Post / besøk: Maristua, Kroken 15, 2010 Strømmen

Telefon: 63 81 93 76; mobil: p. Rory Mulligan 46 46 51 55; p. Erik Ruud 40 40 82 09; p. Andreas Rupprecht 95 17 17 89

e-post: maristene (at) katolsk.no

hjemmeside: maristene.katolsk.no

Maristpatrene i Norge er medlemmer av maristenes (Societas Mariæ) europeiske provins, basert i Paris.

Våren 2011

lagt inn 22. feb. 2011, 12:33 av Andreas Rupprecht

Herrens fremstilling i templet, 2. februar 2011

Kjære marister og maristinteresserte!  

For oss som opplever at Marias eksempel åpner evangeliene for oss personlig, er dagens fest av stor betydning. Ledet av Ånden, bringer Maria og Josef Jesusbarnet til templet for å oppfylle Loven. Presten Simeon skjønner at Barnet er verdens frelser. Han takker Gud og bebuder at Jesus blir et tegn det skal stå strid om. Han tilføyer at også Marias hjerte vil bli gjennombåret av et sverd. Vi tenker først på hennes smerte under Jesu kors, men vi kan tenke på Kristi Legemes, Kirkens, korsfestelse gjennom tidene, helt frem til munkene i ”Om guder og mennesker”, en katolsk menighet i Bagdad, en koptisk menighet i Alexandria, og alle tragedier som ikke rapporteres.

Vårt lørdagsseminar den 15. januar hos St Josephsøstrene på Grefsen, samlet fjorten deltakere. Sammen med de fire maristpatrene, reflekterte de over hvordan Maria oppfylte kravene som Jesus stilte til disiplene. Maria som idealdisippel er en kjær tanke for marister og er helt i tråd med Det annet Vatikankonsilets forståelse av Marias plass i Kirken. (jfr ”De Ecclesia” kap. 8)

Noen av deltakerne, og noen av dem som ble forhindret fra å delta denne gang, har etterlyst en struktur eller et nettverk for alle som oppfatter seg som marister, eller i hvertfall maristinteresserte. Mot slutten av seminaret delte vi oss i to grupper: – de som ville se på dette, – og de som ville vurdere bøker, salmer og andre inspirasjonskilder.

Dette brev er en del av hva den første gruppen kom frem til. Kort oppsummert fant de ut at hvis vi kan fortsette med lørdagsseminarer et par ganger hvert år, få motta et maristbrev i forkant av disse, og kanskje til jul og sommer, og i tillegg få til en side på maristene.katolsk.no med Tanker til meditasjon denne måned, i forkant av hvert månedsskifte, ville vi ha et ganske brukbart nettverk. Er det for ambisiøst? Så var det spørsmålet om formelle strukturer og regler. Det blir lettere å ta stilling til dette til høsten, etter den samling av legmarister fra hele Europa som skal finne sted i Francheville, litt nord for Lyon, 21.–27. august. Både Annefi Torp og p. Rory skal delta, slik at vi får en fyldig rapport om alle tanker og tiltak som kommer på bane.

Nå gleder jeg meg til å få den første ”Tanker til meditasjon” side helt ferdig til mars måned, d.v.s. 26. februar. Selvfølgelig blir det mangelfullt, – men med forslag og ideer fra dere, kan dette bli vårt fellesprosjekt, – til glede og inspirasjon for alle.

Må Maria be med oss og for oss mens vi forsøker å følge Jesus som disipler i verden av i dag. La oss, med henne, kjenne både Kristi smerte og glede over vår tids lidelser, lengsler og fremskritt. Vi kan tenke, vurdere og handle på hennes måte både innenfor kirken og ute i verden.

Hilsen så lenge!

Rory Mulligan, sm

Kontaktprest for legmarister i Norge

1-8 of 8