September 2017

lagt inn 31. aug. 2017, 04:46 av Andreas Rupprecht   [ oppdatert 31. aug. 2017, 04:47 ]

Vår forbønn her og nå

 

«Marias kirke følger Maria opp i fjellene, går sammen med henne og møter livet; den besøker menn og kvinner, og selv om den kan synes livløs, er den på utkikk etter det som kan bli, etter muligheter, etter det liv som pulserer.»

Francois Marc, sm,

 

Vi marister er kalt til å tenke, føle og handle som Maria, - ikke bare som Maria faktisk gjorde, men som vi har grunn til å regne med at hun ville ha gjort i vår situasjon i dag. Dette er begrunnelse for Colins begrep ‘Marias verk’. Selvfølgelig dreier det seg ikke om noe annet enn Kristi virke ved Den hellige Ånd, men den fokuserer, som Maria, på de personer og oppgaver som er blitt glemt, oversett eller nedprioritert av Guds Folk, Kirken, - både av fotfolk og av ledelsen.

Denne måneden er det snakk om krig og fare for krig så mange steder, Sør-Sudan, Venezuela, Nord-Korea kan komme på listen i tillegg til Syria og flere av nabolandene. Her er det flere bønneemner for oss. Vi får be fra hjertet, det er så få som gjør det, og de som er midt i lidelsen er ofte ute av stand til å be.

Vi står foran et stortingsvalg og burde tone flagg for kristne verdier. Våre muligheter er begrenset, men også her vil forbønn være på plass. Vi får be Gud lede våre politikkere og alle som deltar i den offentlige debatt til å fremme sanne verdier, beskytte de svake, verne om menneskeverd og landets kristne arv.

Særlig i utlandet, men mer og mer her hjemme ser vi at mediene formidler falske fakta, ‘nyheter’ som skal manipulere befolkningen. Rykter settes ut i store overskrifter og blir snakkeemne i et par dager, inntil de blir avsannet. I mellomtiden er motstanderen svertet og beklagelsen i mindre skrift blir oversett av de fleste. Vi kristne ser at det er løgn gjemt i enhver synd; de er alle ‘løgn i aksjon’ liksom. La os be om Den hellige Ånds renselse av all menneskelig kommunikasjon. Vår verden trenger sårt at Sannhetens Ånd tar affære for å beskytte oss mot oss selv.

Hva tror vi Maria er opptatt av å påpeke for sin Sønn i dag? Hva skal vi be om sammen med henne? I tillegg til de sakene som allerede er nevnt, det at vår kristne stemme er svekket av kirkelig splid og vi trenger hjelp til å ta pavens og den lutherske ledelsens felleserklæring fra november i fjor til følge. For tiden leser undertegnede Martin Luthers meditasjon over Marias lovsang igjen. Et nydelig utgangspunkt for dialog. Og hva med mer åpenhet overfor muslimer? En muslimsk venn har nettopp vist meg teksten i Koranen hvor Gud sørget for ferske dadler for Maria mens hun, høygravid som hun var, hvilte under et tre og så frem til å føde Jesus. Kan vi be Maria gå i forbønn med oss for en mer kristen holdning til annerledes troende? Kanskje kan vi gå et skritt lenger og innby en nabo til te?

Jesus sa til disiplene (Joh 15,11) at hans motivasjon var ‘at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. Den eneste forbønn fra Marias munn som vi kjenner til følger samme motivasjon, «De har ikke mer vin!»

Rory Mulligan, sm

 

Fester og søndager:   

01   Bønnedag for skaperverket    

03   22.søn A Mt.16,21-27    

08   Marias fødsel     

10   23.søn A Mt.18,15-20    

12   Marias navnedag    

13   Johannes Krysostymos    

14   Korsets opphøyelse    

15   Marias smerter    

17   24.søn A Mt.18,21-35    

20   Martyrene i Korea     

21   Matteus evang.   

24   25.søn A Mt.20,1-16 (Caritas-søn)    

26   Kosmas og Damian    

28   Lorenzo Ruiz filippinsk martyr    

29   Erkeenglene Mikael, Rafael og Gabriel.

 

Forslag til forbønn:

  • At Den hl. Ånd må veilede alle deltagere på maristpatrenes kapittel (20.sept – 11.okt. i Roma), ikke minst de to legmaristers representanter, slik at det blir en fornyelse av Marias Selskap etter Vårherres og Hans Mors hjerte.

  • At Gud må gi alle ledere i stater og økonomi en dyp lengsel etter fred og evne til å ta fredsfremmende beslutninger.

Pavens intensjon:

  • At våre menigheter, i lys av Jesu misjonsbefaling, må være steder hvor troen formidles og hvor nestekjærligheten er synlig.


Notér i din 7de sans! (En sjanse til å lære en del nye Mariasalmer!)

Høstens åpne seminar (og årsmøtet) finner sted den 28.okt hos St Josephsøstrene på Grefsen

Tema: «MARIAS LOVSANG – og Kirkens sang om henne.»

Innleder: Wolfgang Plagge, musikkprofessor, komponist, kåsør (av den humoristiske art)

Påmelding senest: 24.okt til Annefi Torp 41256888 eller annefi.torp@gmail.com

Kontingent: kr.150,- (til bevertning og en lett lunsj)


 

 

 

Comments