Oktober 2018

lagt inn 29. sep. 2018, 15:13 av Andreas Rupprecht

«Enda et påfallende trekk ved pater Chanels livsholdning var et fintfølende forhold til Jomfru Maria. Han snakket ofte om henne, og i møte med uventede vanskeligheter pleide han å si: ‘Det går nok bra. Den hellige Jomfru vil ordne opp!»

Claude Rozier, 1991 (i en bok basert på utsagn av folk som kjente Peter Chanel personlig)

 

Oktober i år er preget av to begivenheter som vi kan tro engasjerer Jesu Mor. Her hjemme vil relikviene til de tre helgener, Thérèse av Lisieux og hennes nylig helligkårede foreldre bli bragt til flere menigheter. Jessheim, Bredtvet, Stavanger og Bergen står på reiseplan, før St Teresia menighet på Hønefoss. Turen fortsetter til Trondheim og til Nord-Norge der Thérèse-søstre på Karmelklosteret i Tromsø skal stå sentralt i mottagelsen.

Å hylle relikvier er en ganske unorsk fromhetsform, – utryddet effektivt ved Reformasjonen, – en overreaksjon mot datidens skandaløse misbruk. De fleste norske katolikker kjenner et visst ubehag ved det, kanskje mest fordi det blir så vrient å forsvare/forklare overfor andre. Arrangørene har tatt høyde for dette og deres forhåndsinformasjon og foldere presiserer forskjellen mellom ‘å tilbe’ og ‘å hylle’. Likevel er vi mange med bange anelser av hva mediene kan servere av misforståelser.

For oss marister må Thérèse av Lisieux være en av helgene som mest ligner på Jesu Mor. Hennes ‘lille vei’ ligger nær opp til Marias eksempel i Nasaret, og tonen i hennes selvbiografi stemmer overens med ‘Magnificat’. Besøket kan være til stor inspirasjon for mange innvandre-katolikker, med bakgrunn i land hvor tradisjonen er levende. Vi får håpe og be for redelig omtale i avisene og på NRK. Kanskje kan vi anvende St Peter Chanels utsagn, gjengitt i sitatet over.

Den andre begivenhet som kommer til å prege oktober er Bispesynoden i Roma. Vi kan trygt slå følge med Maria i engasjert forbønn for biskopene som prøver å finne frem til en bedre evangelisering blant ungdom. For første gang er det blitt innbudt opp mot 100 legfolk, mange av dem relativt unge, hvorav 32 kvinner, til å bidra. Vi kan håpe og be for en ny åpenhet for å inkludere barn og ungdom i kirkens liv, ikke bare som objekt (å belæres, styres, oppdras), men som medansvarlige etter modenhet (for å forkynne, for å ta initiativ til barmhjertighetsgjerninger, delta i liturgien og fellesbønn). Mer konkret kan vi få impulser om katekesens varighet, (særlig for utenfor-skole-katekese, slik vi har i Norge) og justering av alderen for Fermingens sakrament.

Hvis vi marister skal tenke som Maria, vurdere og handle som henne, da går vi en travel måned i møte, – en håpets og bønnens måned.

Rory Mulligan, sm

 

Fester og søndager:

01   Thérèse av Lisieux    

02   Verneenglene    

04   Frans av Assisi      

07   27. søn B ev: Mk 10, 2-16             

14   28. søn B ev: Mk 10, 17-30     

15   Teresa av Avila

16   Hl. Olavs omvendelse     

18   Lukas evangelisten      

21   29. søn B ev: Mk 10, 35-45      

28   30.  søn B ev: Mk 10, 46-52

 

Pavens intensjon:

At ordensfolk må prioritere de fattige, marginaliserte og dem som er uten stemme.

 

Forslag til forbønn:

Teksten over

At Gud må beskytte pave Frans i arbeidet med å rense kirken for all krenkelse av barns verdighet og for all maktmisbruk som følge av klerikalisme.

Comments