Mai 2019

lagt inn 30. apr. 2019, 14:08 av Andreas Rupprecht

«Maria møy, Maria mor – lær meg å være oppmerksom på Kristus i min nærhet. Må tankene mine vandre til ham bestandig og tanken på ham åpne for at Guds nåde får virke i mitt indre.»            

fra en bønn ved Augustin Doyle, sm, Irland.

Påsken kom meget sent i år, slik at hele mai er i påsketiden. Søndags evangelier er tatt fra Johannes evangeliet, slik at vi får høre Prologen om Ordet som kom til verden; om Den gode Hyrde; om budet om å elske hverandre som Jesus har elsket oss og om Talsmannen som skal komme. Sannelig de mest sentrale elementer i Jesu forkynnelse.

Maria nevnes ikke i disse tekster, men hvis hun fortsatte med å undres og gjemme mysterier i sitt hjerte mens hun bodde hos Johannes, må det være klart at nettopp disse temaer var av stor betydning for henne. Hun var tross alt en meget sentral aktør i Johannes prolog, uten å nevnes ved navn. Hun var vitne til utviklingen i den skoleflinke tolvåring som hun fant i templet, i empati og evne til omsorg som gjorde ham til Den gode Hyrde. Hun hadde erfart på nært hold hans kjærlighet som overgikk til de grader 5 Moseboks ‘elsk din neste som deg selv’. Og hun hadde spilt på lag med Den hellige Ånd i årevis. Søndagene i mai gir oss alle mye å meditere over og frister oss marister til å undres over samtalene mellom Jesu mor og hans yndlings disippel i Efesos, som sannsynligvis kretset rundt alt vi har arvet som det 4. evangeliet.

I katolsk tradisjon er mai måned viet Maria. I ulike land er det prosesjoner, blomsterkrans på Mariastatuer, sanger som lovpriser henne, takker henne, ber om hennes forbønn. Siden 1916 er festen for Vår Frue av Fatima blitt høydepunkt for dette. Her i Norge, i likhet med andre nordeuropeiske land, er mange markblomster oppkalt etter henne, blomster som preger skog og mark på forsommeren. Alt dette understreker hvordan Maria i de troendes bevissthet er våren som varsler at sommeren er forestående, - moren sier ja og Ordet ble kjød.

Mai gir oss anledning til å feire håp og glede. Maria viser at vi mennesker kan spille på lag med det gudommelige, - noe hennes Sønn innbyr til. La oss be henne lære oss til å stole på Gud, håpe på Hans løfter og tro på hans kjærlighet for oss som et vitnebyrd til den dypeste sannhet om oss selv. Da vil vi kjenne et tilløp til ‘Magnificat’ens glede. Hvis Maria er vårt forbilde, må Magnificat også være vår lovsang.

 

Fester og søndager:

01    Hl Josef, håndarbeideren       

03    Apostlene Filip og Jakob       

05    3.søndag i påske Ev: Joh 21, 1-14 (Ordet ble menneske)       

12    4.søndag i påske Ev: Joh 10, 27-30 (Den gode hyrde, - kallssøndag)         

13    Vår Frue av Fatima            

14    Apostelen Mattias       

15    Hl Hallvard       

18    Hl Erik       

19    5.søndag i påske Ev: Joh 13, 31-35 (innbyrdes kjærlighet)      

26    6.søndag i påske Ev: Joh 14, 23-29 (Den hl. Ånd skal undervise dere)      

30    Kristi himmelfart       

31    Maria hos Elisabet
 

Pavens intensjon:

  • At kirken i Afrika kan være enhetens frø blant folkeslagene og et håpets tegn for hele kontinentet.

Forslag til forbønn:

  • At Sri Lankas befolkning må finne trøst i tillit til Gud, uansett religiøs oppfatning og holde sammen til alles beste.

  • At kristne blant årets russ må dempe ytterliggående feiring og utskeielser.

Comments