Juni 2019

lagt inn 31. mai 2019, 00:13 av Andreas Rupprecht

 «Selv om pater Colin gjentok frasen ‘ignoti et occulti’ (ukjent og skjult) stadig vekk, sa han også og like ofte at vi er blitt kalt til å ofre oss, til å gjøre store ting for Gud. Han til og med betraktet sitt ‘ignoti et occulti’ som selve grunnstsen for store prestasjoner.»

- Gabriel-Claude Mayet, sm   Frankrike, 1867

 

‘Ukjent og liksom skjult’, uttrykket er liksom vevd inn i maristenes historie. Når marister refererer til sin stifter og når de diskuterer nye planer, håp for fremtiden eller tar stilling til dagens utfordringer, kommer uttrykket frem, oftest på latin: ignoti et quasi occulti. Denne modifikasjon med ‘quasi’ (liksom) er viktig og finnes i den offisielle grunnregelen.

I muntlig tale, som etter kommunitetens middag, sa Colin oftest ‘ignoti et occuli’. Dette kunne lett bli misforstått slik at maristene skulle arbeide med den hensikt å bli skjult. Derfor finner vi Mayets korrigering ovenfor. Mayet var handikappet og hadde mistet stemmen. Han viet sitt liv til å skrive ned alt som stifteren sa, med dato, sted og sammenheng sirlig notert.

Hvorfor skrive om dette tema nå, i juni? Nei det er ikke et tema som gjelder mer for denne enn for andre måneder. Men med Legmaristenes Europeiske samling i Irland i juli like rundt hjørnet, hvor forresten det blir FEM norske deltager pluss undertegnede, blir frasen nevnt flere ganger. Siden den misforståes fra tid til annen, er det nyttig med en forklaring. I tillegg bemerket er juni den måned hvor de frommes oppmerksomhet er rettet mot Treenigheten, Kristi legemes og blods fest (Corpus Christi) og Jesu hjertefest. Og i år dominerer Pinsefesten. Maria er lite synlig i landskapet, men kanskje enda mer tilstede og virksom - ‘ukjent og liksom skjult’?

Den enkleste misforståelse er allerede nevnt; å tro at å være ukjent og skjult skulle være et mål for maristene. Dette tilbakeviser Mayet kontant. Den andre misforståelse har mer for seg; det riktige strategi for forkynnelse i moderne tid er ‘ukjent og liksom skjult’. Mange av de første marister så fordelen av diskresjon i det rådende pastorale situasjon. De kunne også ta Colin til inntekt for dette. Likevel var stifterens idé mer en etterligning av Jesu mors handlemåte ville før til at maristene ville forbli ukjent og likesom skjult. Colin konstaterte at en slik virkning ville unngå å provosere og vil heller gagne saken.

Så hvor fant Colin og stifteren av Maristsøstrene dette uttrykk? Det var et meget kjent uttrykk i den åndelige litteratur som var tilgjengelig for dem. Vi vet at de leste f.eks. jesuittpatrene Surin og Lallemand som begge anvendte uttrykket i forbindelse med Jesu liv i Nasaret. For Colin var det der i det skjulte, i Marias livmor, i huset til Josef og Maria, i en vanlig oppvekst ubemerket, ukjent og liksom skjult at Guds Sønn satte i gang sitt frelsesverk. Det var der i det skjulte at han ‘tømte seg’ av sine guddommelige privilegier og ble et menneske som vi, som Paulus beskriver i Fil 2.

For Colin var det å følge Jesu eksempel slik teksten i Filipperbrevet beskriver ham det avgjørende og han mente at Jesu mor var vårt forbilde i så henseende. Han ser at bakom tekstene om bebudelse, besøk hos Elisabet, frembæring i templet, og leting etter den 12årige Jesu, foregikk det en parallell renselse eller ‘uttømming’ hos Maria. Og det er å følge henne på en liknende menneskelig utgave av Jesu engasjement i Filipperbrev kap. 2, som Colin forstår å være maristenes sentrale kall. Det var derfor at ‘ukjent og liksom skjult’ ble så viktig for ham.

Rory Mulligan, sm

 

 

 

Fester og søndager:

02    7.søn påsken C Ev: Jo 17,20-26 (at alle må være ett)

03    Hl Karl Luanga m.fl.

05    Hl Bonifatius

06    Hl Marcellin Champagnat

08    Pinsevigilien

09    Pinsedag Ev: Jo 20,19-23 (sendelse)

11    Hl Barnabas

16    Treenighetsfest Ev: Jo 16,12-15

23    Kristi legems- og blods fest Ev: Lk 9,11-17

24    Johannes Døperens fødsel

28    Jesu hjertefest Ev: Lk 15,3.7

29    Ap. Peter og Paulus Ev: Mt 16,13-19

30    13.søn år C Ev: Lk 9, 51-62 (disippelkallets absolutte krav)

 

Pavens intensjon:

  • -at alle prester gjennom et beskjedent og enkelt liv må vise seg solidarisk med de fattige.

Forslag til forbønn:

  • At Gud må velsigne og hjelpe våre prestekandidater (flere er oppe til eksamen)

  • Vi ber spesielt for diakonen Hai (Nguyen, Peter Hai Duy) som skal prestevies under høymesse kl.12.00 lørdag den 22.juni i St Johannes kirke,

Comments