Juli 2019

lagt inn 30. jun. 2019, 12:00 av Andreas Rupprecht

«En Maria-preget kirke er en kirke som velger medlidenhet fremfor konkurranse; som velger personlige relasjoner fremfor dogmatikk; ydmykhet heller enn makt; tjeneste fremfor herredømme.»     

Craig Larkin, sm, New Zealand

 

Det er nesten 200 påmeldte til den europeiske samling av legmarister som skal finne sted i Irland fra den 28.juli. Craig Larkins tanker om kirken og vår rolle som marister i den, blir et bakteppe til diskusjoner og innlegg. Det anbefales forbønn for samlingen, - at Gud må åpne våre hjerter og øyne for de nye oppgaver og muligheter som endringer i verden byr på.

Et innlegg av et marist ektepar har fått tittelen: Å hente Maria fra bibelen og bringe henne inn i vår verden av i dag. Det blir spennende. Vel er det viktig å se Maria i hennes jødiske kultur og sammenheng, (f.eks. se hvordan hennes Magnificat er en omskrivning av Hannas lovsang etter at hun fødte Samuel, 1.Sam.2), men for å handle må vi se nærmere på vår egen kultur og sammenheng., slik at hennes Magnificat kan klinge ekte i våre liv og tjeneste.

Pave Frans har gjentatte ganger fremhevet noe som marister er meget bevisst, nemlig at Maria er ikke bare å æres som Guds Mor, heller ikke bare å be om forbønn, men hun er først og fremst vårt forbilde. Da gjelder det ‘å tenke, føle, bedømme og handle slik hun ville ha gjort’, slik Jean-Claude Colin uttrykte det. Vårt kall er å være Herrens tjenere, å gjøre hans vilje, å la det skje som han har sagt og å finne vår glede i å være hans barn, slik Maria gjorde. Hennes lovsang skal være vår lovsang.

Ellers blir det innlegg om utfordringene til alle kirkens tradisjonelle spiritualiteter som ligger i den nye verdensanskuelse som vitenskap har åpnet for oss. Det dreier seg om menneskers plass i og ansvar for naturen og universet, ikke minst vår egen menneskenatur (f.eks. genetisk manipulasjon). Et innlegg om de mer sosiale og politiske sider ved alt dette står også på programmet.

Likevel blir hovedvekten under denne samling lagt på utveksling av innsikter blant deltakerne. De kommer til å dele erfaringer og skuffelser, smerte over skandaler, frustrasjon og håp, sinne og glede og famle etter en Maria-preget respons med Den Hellige Ånds hjelp. John Larsen, som er patrenes overordnede, vil til slutt foreslå noen tanker for veien videre; felles ‘niste’ både for legmarister og for våre ordensbrødre, søstre og prester på vår vandring i Jesu fotspor sammen med Hans Mor.

Det blir seks deltakere fra Norge på denne europeiske samling av ca.200 fra sju land. De kommer til å dele tankene derfra senere, forhåpentligvis også på denne hjemmeside, slik at alle lesere, ‘marist-interesserte’ så vel som legmarister kan bli inspirert og hente ny energi i vårt kall.

Rory Mulligan, sm

 

Fester og søndager:

03 Apostelen Tomas    

07 14.søn C Ev: Lk 10, 1-10 (disiplene sendes ut to og to)    

08 Hl Sunniva             

09 Hl Zhao Rong, døde 1815 i Kina    

10 Hl Knut, Danmark     

11 Hl Benedikt, klosterlivets ‘far’                    

13 Hl Henrik, Finland    

14 15.søn C Ev: Lk 10, 25-37 (Den gode samaritan)    

16 Vår Frue av Karmel       

20 Hl Thorlakr, Island    

21 16.søn C Ev: Lk 10, 38-42 (Maria og Marta)    

22 Hl Maria Magdalena              

23 Hl Birgitta    

25 Apostelen Jakob     

26 Hl Joakim og Anna, Jesu besteforeldre    

28 17.søn C Ev: Lk 11,1-13 (Fader vår)     

29 Hl Olav, Norges skytshelgen    

31 Hl Ignatius av Loyola

 

Pavens intensjon:

  • At alle med ansvar for orden og rett, må utøver sine oppgaver med integritet og rettferdighet.

Forslag til forbønn:

  • At Den Hellige Ånd må lede maristenes leg- og ordensfolk til nye oppgave og roller i dagens kirke.

  • At ferietid må åpne for bedre kommunikasjon og samhold i alle familier.

Comments