Januar 2019

lagt inn 1. jan. 2019, 13:01 av Andreas Rupprecht

«Marias kirke … kjenner tvil og usikkerhet, … tar del i samtalen, men gjør ikke krav på å vite alt. Den godtar at den må lete.»     

 Francois Marc, sm, Frankrike

 

Januar åpner med festen for Maria, Guds Mor. Tanken er en logisk følge av Kirkens anerkjennelse av at Jesus var sann Gud og samtidig sant menneske. Selvfølgelig kan de som står utenfor vår tradisjon lure på om dette er en måte å gjøre Maria til en slags gudinne (!) Det er lett å gjøre dem oppmerksomme på sammenhengen, - at Guds Sønn ble menneske og at Marias rolle er som menneskelig mor.

Pave Frans har foreslått for verdens unge katolikker, ikke minst de mange som skal delta på Verdens Ungdomsdagen i Panama den 25.januar, å meditere over Maria som forbilde. Han setter henne frem som forbilde på Tro, med et blikk bakover på hennes og kirkens og hver enkeltes fortid, Kjærlighet, med et blikk på vår situasjon her og nå, og Håp, med blikket rettet fremover mot den enkeltes kall i livet og håp for hele menneskeheten.

Vi marister kan godt følge med paven og kirkens ungdommer i våre meditasjoner denne måned, - og be Gud velsigne alle som valfarter til Panama. Det er en gruppe på 44, alle over 18 år som reiser under det norske flagg, først til noen forberedelsesdager i vanlige hjem i nabolandet Costa Rica, før den store samling til høymessen med Pave Frans i Panama på festen for Apostelen Paulus’ omvendelse, den 25.

I mellomtiden kommer vi til å feire den store Åpenbaringsfest, som vi forstår som er Guds løfte til alle som søker Sannheten med et oppriktig hjerte, at om de bare fortsetter å følge den stjerne de tyder og ber om råd for å finne frem, vil de tilslutt nå frem til Ham som er Veien, Sannheten og Livet. Festen kan være til stor trøst for mange troende som ser at enkelte familiemedlemmer mister rotfeste i kristne tradisjoner og leter heller i ganske fremmede kilder.

Matteus’ beskrivelse av åpenbaringen er symboltung, etter en reise ledet av tidens vitenskap og etter konsultasjon med religiøse ledere, kommer disse søkende med gaver som uttrykk for at Barnet er guddommelig, hellig og en gang skal bli til et offer. Forresten denne gangen nevner Matteus Maria ved navn; vismennene finner Barnet og dets mor Maria, mens oftest står bare ‘Barnet og dets mor’ i Matteus tekst.

Feiring av julemysteriet inspirerer oss til forbønn for alle unge par som venter barn og for barnas fremtid. Vår spiritualitet går mot vår tids kultur, og vi tror at Gud hører på oss når vi roper om hjelp til å kjempe for menneskeverd. Maria fødte Guds Sønn som bekreftet at hvert menneske er en bror eller søster, et Guds barn uansett helse, alder eller familie.

Godt Nytt År! 

- Rory Mulligan, sm

 

Fester og søndager:

01   Maria, Guds Mor      

06   Herrens Åpenbaring, Ev: Mt 2,1-12     

13   Herrens Dåp Ev: Luk 3,15-16.21-22

20   2. søn C Ev: Joh 2,1-11                         

25   Pauli omvendelse     

27   3. søn C Ev: Luk 1,1-4 og 4,14-21    

28   Tomas Aquinas

 

Pavens intensjon:

  • At Gud må inspirere Kirkens ungdommer i alle land til å samtykke i Marias ‘ja’, som Herrens tjenere i vår tid.

Forslag til forbønn:

  • At Gud må lede vår legmarist, Hermann Nikolai Massen, i hans tjeneste i Colombia og i hans veivalg deretter.

  • At Gud må fortsette å velsigne vår biskop Bernt nå i sluttfasen av hans tjeneste som administrator for Kirken i Midt-Norge.

                              

Comments